Zij gingen je voor

Je kunt ook kijken naar filmpjes van mensen die al lessen hebben gevolgd. Zij voelen zich sterker. Zij weten beter wat zij al kunnen en wat zij nog moeten leren. Zij hebben taal geleerd of hebben leren solliciteren.

Wat wil jij leren?

Leren kan vaak gratis, bij jou in de buurt.

Empowerment

In Nederland hebben vrouwen vaker een achterstand in taal en rekenen dan mannen. Daarnaast zijn laagopgeleide vrouwen minder vaak economisch zelfstandig dan laagopgeleide mannen. Daarom is er binnen de Toolkit Empowerment speciale aandacht voor laaggeletterde vrouwen.

De Toolkit Empowerment komt voort uit de pilot EVA (Educatie voor Vrouwen met Ambitie). Deze pilot draaide Stichting Lezen & Schrijven in 2014-2018 in opdracht van het ministerie van OCW (directie Emancipatie). Het doel: meer vrouwen in beweging te krijgen om zich verder te ontwikkelen en de stap richting een betaalde baan te zetten. 5.550 laaggeletterde vrouwen werkten tijdens de pilot aan hun basisvaardigheden en empowerment.