Voor jou en je kind!

Kinderen in taalarme gezinnen lopen een groter risico om op te groeien tot laaggeletterde volwassene. Ouders hebben een belangrijke rol in de taalontwikkeling van hun kind. Zij zich daar niet altijd van bewust. De cursus Voor jou en je kind! biedt ouders daarom een steun in de rug bij het stimuleren van de taal- en schoolontwikkeling van hun kind en het onderhouden van contact met de school of opvang. Tijdens de cursus oefenen ouders onder andere gesprekken met een leerkracht en leren ze hoe ze interactief kunnen voorlezen. Hierdoor worden ouders zelf ook (taal)vaardiger. 

Wat is Voor jou en je kind!? 

Voor jou en je kind! is een cursus voor ouders van peuters, kleuters en kinderen op de basisschool. Tijdens de cursus leren ouders de taalvaardigheid van hun kind te stimuleren, bijvoorbeeld door te oefenen met taalspelletjes of het stellen van vragen. De cursus bestaat uit ten minste zes bijeenkomsten. Het materiaal kan flexibel worden ingezet, zodat het aansluit op de thema’s die op school of bij de aanbieder van voor- en vroegschoolse educatie worden behandeld. Het materiaal bestaat uit tien themaboekjes voor ouders van kinderen van 2-5 jaar met titels als Dieren, Feest en Knutselen en tien themaboekjes voor ouders van kinderen van 6-12 jaar met titels als Meehelpen, Schoolvakken of Na de bassischool.

Ouderbetrokkenheid 

Alle ouders zijn betrokken bij hun kind. Sommige ouders hebben een steuntje in de rug nodig om de (taal)ontwikkeling van hun kind te stimuleren.  Deelnemers oefenen bijvoorbeeld met het voeren van tienminutengesprekken en met het helpen bij huiswerk. Ouders gaan in de cursus aan de slag met thema’s waaraan hun kinderen op school ook werken. Na afloop van de cursus kunnen ouders die hiervoor openstaan verder met cursussen om hun eigen taalvaardigheid te verbeteren. 

Voor wie is Voor jou en je kind!? 

De cursus Voor jou en je kind! is geschikt voor ouders met kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. Zowel ouders met een Nederlandstalige achtergrond als ouders met een anderstalige achtergrond kunnen deelnemen. Het is belangrijk dat ouders zich mondeling kunnen redden in de Nederlandse taal. Scholen, VVE-aanbieders en welzijnsorganisaties kunnen de cursus aanbieden. De cursus Voor jou en je kind! wordt gegeven door een getrainde vrijwilliger. Stichting Lezen & Schrijven stelt het materiaal kosteloos beschikbaar.  

Als organisatie met Voor jou en je kind! aan de slag

Voor jou en je kind! maakt ouders enthousiast om bij de opvang en/of school betrokken te zijn en draagt er aan bij dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De themaboekjes voor ouders met kinderen van 2-5 jaar gaan over onderwerpen die aansluiten bij voor- en vroegschoolse educatie. De themaboekjes voor ouders met kinderen van 6-12 jaar hebben schoolthema’s. Bekijk hier een overzicht van alle themaboekjes. 

Lees hier hoe je als organisatie de materialen kunt aanvragen om met Voor jou en je kind! aan de slag te gaan.

Download hier twee voorbeelden van themaboekjes.

Voor jou en je kind! vrijwilliger worden? 

Je kunt de cursus geven als je de Voor jou en je kind! training hebt gevolgd.  De cursus vind vaak plaats op een basisschool of bij een VVE-aanbieder.

Ben je al taalvrijwilliger en wil je de cursus Voor jou en je kind! geven aan ouders bij jou in de buurt? Je kunt hiervoor de Voor jou en je kind! training volgen. Neem contact op met jouw contactpersoon bij de (vrijwilligers)organisatie om de mogelijkheden te bespreken. De themaboekjes en vrijwilligersgids vraag je ook via deze organisatie aan. Bij sommige oefeningen van Voor jou en je kind! horen korte filmpjes. Deze filmpjes zijn online beschikbaar via vrijwilligersnet.
 

Werk je nog met Taal voor Thuis?

Let op! In de Taal voor Thuis-boekjes zijn links opgenomen die verwijzen naar filmpjes. Deze filmpjes blijven online beschikbaar.