Aan de slag met lesmateriaal digitale vaardigheden in West-Brabant

Zorgbelang, bibliotheek VANnU, KPN en Stichting Lezen & Schrijven hebben in West-Brabant samengewerkt om mensen met beperkte taal- digitale vaardigheden vooruit te helpen. Bibliotheek VANnU heeft deelnemers geworven en cursussen verzorgd. In die cursussen werd gebruik gemaakt van het nieuwe materiaal Succes! digitale vaardigheden. Mark Neefs, projectleider bij Zorgbelang, legt uit.

Lesmateriaal over digitale vaardigheden

Het project ‘Ouderen digitaal de deur uit’ was al succesvol verlopen in West-Brabant. Mark: “Zorgbelang en Lezen & Schrijven hadden het doel om, samen met lokale vrijwilligersorganisaties en het West-Brabantse taalnetwerk, cursisten met een Nederlandstalige achtergrond te werven. Dit project met KPN was daarom een mooi vervolg. Lezen & Schrijven heeft een methode ontwikkeld om digitale vaardigheden van laaggeletterden te verbeteren. Bij de ontwikkeling hiervan zijn Taalambassadeurs betrokken geweest. Werknemers van KPN zijn getraind om met behulp van de Succes!-methode aan de slag te gaan.”

Digitale vaardigheden? Dan ook lezen en schrijven

Eén van die cursisten die met het materiaal aan de slag is gegaan is André. “André volgde de cursus bij bibliotheek VANnU in Roosendaal. Hij merkte tijdens de cursus dat hij ook iets met de taal wil gaan doen. Bibliotheek VANnU had kringloopwinkel De Kringloper benaderd waarop André door zijn werkgever is gemotiveerd om de cursus digitale vaardigheden te volgen. Hij is nu zo enthousiast dat hij zijn collega’s en mensen in de buurt motiveert ook aan de slag te gaan. Zijn leven is door deze cursus verrijkt, hij voelt zich beter. En hij heeft nu het vertrouwen dat als hij dit kan leren, hij ook met lezen en schrijven aan de slag kan gaan.”

Boost voor een digitaal vaardig Brabant

Mark en enkele collega’s zijn in gesprek gegaan met West-Brabantse Taalhuizen. “We hebben gevraagd: ‘wat hebben jullie nodig om Brabant digitaal vaardig te maken?’ Zorgbelang maakt naar aanleiding van die brainstorm een plan om een boost te geven aan de toestroom naar de Taalhuizen. En dat dit ook structureel zo blíjft. Dat gebeurt door praktische ondersteuning te geven en samenwerking te zoeken met diverse partijen, zoals vrijwilligersorganisaties. Mensen die bij inwoners achter de voordeur komen.”

Eerste resultaten van het materiaal

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft onderzoek gedaan naar de resultaten van het nieuwe materiaal. Hester Saakes, onderwijskundige bij Stichting Lezen & Schrijven, licht deze toe. “Mensen waren positief over het materiaal. Het is geschikt voor mensen met een lage taalvaardigheid en voor begeleiding door een vrijwilliger. Zoals één van de begeleiders zegt: ‘het is heel goed te gebruiken, in duidelijke taal, met goede afbeeldingen’, en een andere: ‘de deelnemers gaven aan dat ze niet meer ‘bang’ waren’. We gaan het materiaal nu verder ontwikkelen. Vanaf het najaar zijn de Succes!-boeken digitale vaardigheden te verkrijgen.”

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project of over de lokale netwerkaanpak in West-Brabant? Neem dan contact op met Ernestine Schipper via ernestine@lezenenschrijven.nl. Wilt u meer weten over het materiaal Digitale Vaardigheden, kijk dan hier.