Adjunct-directeur Stichting Lezen & Schrijven gaat nieuwe uitdaging aan

Na 6,5 jaar gaat Arjan Beune, adjunct-directeur Stichting Lezen & Schrijven, eind dit jaar een nieuwe uitdaging aan in Australië en neemt hij afscheid bij Stichting Lezen & Schrijven. Hij gaat samen met zijn partner enkele maanden wonen, werken en reizen in Australië.

In 2012 is Arjan begonnen als programmaleider Taal voor het Leven. Samen met vele partners heeft hij de succesvolle aanpak Taal voor het Leven ontwikkeld. Na de pilotfase tussen 2012 – 2015 is de aanpak vanaf 2016 door heel Nederland verder uitgebouwd. Door samen te werken met vele mensen en organisaties zijn er niet alleen tienduizenden laaggeletterden per jaar aan de slag gegaan met lezen, schrijven en rekenen, maar zijn er ook verschillende nieuwe producten ontwikkeld zoals de Taalmeter, Taalhuizen, Voortgangstoetsen en verschillende trainingen en lesmaterialen voor cursisten, vrijwilligers en professionals. “Ik vind het geweldig hoe we in een paar jaar tijd samen met honderden organisaties en gemeenten aan de slag zijn gegaan om meer laaggeletterden een stapje verder te helpen. Dat was mijn motivatie toen ik in 2012 startte met het ontwikkelen van Taal voor het Leven en wat er samen is bereikt heeft mijn stoutste dromen overtroffen.”

Adjunct-directeur Stichting Lezen & Schrijven gaat nieuwe uitdaging aan

Geke van Velzen, directeur-bestuurder voegt hieraan toe: “De afgelopen jaren hebben we met elkaar heel veel bereikt. Daar heeft Arjan een enorm grote bijdrage aan geleverd. Onder zijn leiding is de samenwerkingsaanpak Taal voor het Leven tot bloei gekomen. Ik wil Arjan hiervoor ontzettend bedanken. Zonder zijn verbindend vermogen en innovatieve werkstijl waren we niet zo ver gekomen. Er ligt nu een stevige basis om op voort te bouwen. Ik kijk ernaar uit om dit verder vorm te geven de komende jaren, zodat nóg meer mensen aan de slag kunnen met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.”