Bezoek voor Taalmaatjes

In veel penitentiaire inrichtingen (PI’s) in Nederland wordt de Taalmeter afgenomen bij de intake van nieuwe gedetineerden. Deze meter geeft in maximaal 12 minuten een indicatie van het taalniveau. Flink wat gedetineerden maken deze Taalmeter onvoldoende, waardoor we weten dat er behoorlijk wat gedetineerden mogelijk laaggeletterd zijn. Een aantal PI’s biedt deze laaggeletterden tijdens hun detentie de mogelijkheid om hun taalvaardigheid te vergroten.

PI Alphen aan den Rijn is vorig jaar gestart met het project Taalmaatjes; laaggeletterde gedetineerden worden gekoppeld aan geletterde medegedetineerden (‘ de Taalmaatjes’). Samen met hun Taalmaatje oefenen ze met het leren spreken en verstaan van de Nederlandse taal, en/of het leren lezen en schrijven. Hierin worden zij ondersteund met begeleiding door de ervaren docenten van de PI en taalvrijwilligers van buiten. Ze maken gebruik van diverse materialen, waaronder de materialen van Taal voor het Leven. 

Het mes snijdt aan twee kanten

Naast dat laaggeletterde gedetineerden zo aan hun taalvaardigheid werken, doen de Taalmaatjes die hen begeleiden ervaring op met vrijwilligerswerk. Zo verkrijgen zij inzicht in zichzelf en in hun motivatie. Dit draagt naar verwachting bij aan een vergrote maatschappelijke betrokkenheid en een steviger cv, met een grotere kans op werk na detentie. Het mes snijdt dus aan twee kanten!

Juf Bettien

Zeg je Taalmaatjes, dan zeg je ‘juf Bettien’. Dinsdag 5 februari ontving de PI Alphen aan den Rijn een delegatie collega’s uit het land om samen met Stichting Lezen & Schrijven informatie over het project, en gelijksoortige projecten binnen andere PI’s in Nederland uit te wisselen. Bettien: “Taal creëert kansen voor de mannen als ze weer buiten zijn. Maar daarnaast vind ik het elke keer weer zo mooi om te zien hoe zij zelf veranderen. Eerst zijn ze heel zenuwachtig, maar na een paar keer zijn ze enorm trots.” Trotse gedetineerden is mooi om te zien. Zeker zo belangrijk is het effect van de Taalmaatjes. Bettien: “Onderwijs via de computer of door middel van interactie. Dat is nogal een verschil. Nadat gedetineerden samen met een Taalmaatje hebben gezeten, lukt het zelf werken ook veel beter.”

Bedoeling van het bezoek was om collega’s te inspireren en natuurlijk hopen we dat dit project veel navolging vindt. Meer weten? Neem dan contact op met rayonmedewerker Zuid-West Anne van den Bos, via annevandenbos@lezenenschrijven.nl.