Bijeenkomst voor toegankelijke dienstverlening

Op 25 maart 2019 vond voor de eerste keer het symposium Deuren en Drempels plaats. Sprekers als Reinier van Zutphen (de Nationale Ombudsman) en Geke van Velzen (Directeur Stichting Lezen & Schrijven) spraken over (de toekomst van) toegankelijke dienstverlening en het wegnemen van ‘deuren en drempels’. Het middagprogramma bood de deelnemers ruimte om twee van de zes werksessies te volgen. 

Aandacht voor laaggeletterdheid

Ruim 125 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven waren aanwezig bij het symposium. Zij konden luisteren naar verschillende sprekers die hun kennis kwamen delen omtrent laaggeletterdheid en een toegankelijkere dienstverlening.

Geke van Velzen (directeur Stichting Lezen & Schrijven) vertelt: “Er zijn in Nederland 2,5 miljoen mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden en daarmee met de dienstverlening van veel organisaties. Het is belangrijk dat overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken aan toegankelijke dienstverlening, zodat iedereen mee kan doen in onze samenleving.” 
 

Bijeenkomst voor toegankelijke dienstverlening

Ook Reinier van Zutphen, Nationale Ombudsman kwam aan het woord: “De overheid moet toegankelijk zijn voor iedereen. Maar begrijpt iedereen bijvoorbeeld de term 'overheid'? Vaak onbedoeld worden mensen buitengesloten, door moeilijke taal in brieven of door ingewikkelde websites. Zij kunnen daardoor niet mee doen aan de maatschappij. Door zoals vandaag met ervaringsdeskundigen in gesprek te gaan, leren we waar mensen die 'anders valide' zijn, tegenaan lopen.”

Panelgesprek

In de vorm van een panelgesprek gaven vertegenwoordigers van verschillende organisaties inzicht in hoe zij hun dienstverlening toegankelijker proberen te maken. De Belastingdienst, Logius en het Rode Kruis hebben dit gedaan door middel van het volgen van een OPL-traject (Omdenken vanuit het Perspectief van Laaggeletterden).

In gesprek met ervaringsdeskundigen

Na het panelgesprek was het tijd om met Taalambassadeurs in gesprek te gaan over hoe zij de dienstverlening van organisaties ervaren. Als ervaringsdeskundigen vertelden zij aan kleinere groepen aanwezigen hun verhaal, over hoe zij aankijken tegen de huidige toegankelijkheid van veel organisaties. Het was mooi om te zien hoe hier aandachtig naar werd geluisterd. Ook was het opvallend hoe geïnteresseerd de deelnemers waren en met concrete vragen kwamen.

Werksessies

Als afsluiting van het symposium konden aanwezigen aan de slag gaan in verschillende werksessies, waaronder een werksessie ‘Kruip in de huid van een laaggeletterde’, ‘digitale toegankelijkheid’ en ‘Innovatieve dienstverlening’. Na afloop verliet iedereen met frisse energie en nieuwe inzichten het symposium.

Wil je meer weten over toegankelijke dienstverlening en Omdenken vanuit het Perspectief van Laaggeletterden (OPL)? Stuur dan een mail naar Tim Groenenboom