Bijzondere Voel je goed!-pilot in Doetinchem: Studenten Sport en Beweging van het Graafschap College geven medestudenten les in Voel je goed!

Drie enthousiaste docenten sloegen begin 2019 de handen in elkaar en haalden Voel je goed! naar het Graafschap College. Voel je goed! is een aanpak gericht op lager opgeleide volwassenen die willen werken aan een gezonder gewicht en moeite hebben met de taal en het verwerken van informatie. 

Gezondheidsvaardigheden 

Voor lager opgeleiden is het vaak lastig om informatie over gezonde voeding te vinden en te begrijpen. Laat staan dat zij deze informatie kunnen toepassen in hun dagelijkse leven. Daardoor hebben zij grote kans op overgewicht en aandoeningen die daarvan het gevolg zijn.  

Het Voel je goed!-programma bestaat uit de combinatie van (individuele) eet- en beweegadviezen van een diëtist en groepslessen gezondheidsvaardigheden van een getrainde vrijwilliger. 

Pilot Graafschap College 

In het geval van het Graafschap College werden vierdejaars studenten Sport en Beweging getraind door een taaltrainer, om hun eerstejaars medestudenten van de Entree-opleiding les te kunnen geven in Voel je goed! Met extra beweegworkshops. Een diëtist verzorgt een supermarktrondleiding. Bij beide groepen studenten maakt Voel je goed! deel uit van hun studie, zowel het geven als het volgen ervan. 

Bijzondere Voel je goed!-pilot in Doetinchem: Studenten Sport en Beweging van het Graafschap College geven medestudenten les in Voel je goed!

Op de vraag: “Wat hebben jullie tot nu toe geleerd van Voel je goed!?”, antwoordden de student-deelnemers: “We hebben veel nieuwe woorden en zinnen geleerd. En wat in de Schijf van Vijf zit en dus gezond is en wat niet.” De student-vrijwilligers merkten op: “In eenvoudige taal praten is nog niet zo makkelijk en dus is het heel belangrijk dat je vaak checkt of iedereen het begrepen heeft.”. Allen gaven aan het ook heel gezellig te vinden om dit samen met medestudenten te doen. Begin 2020 wordt de pilot geëvalueerd. 

Wil je meer weten over Voel je goed!? Neem dan contact op met de lokale projectleider van Stichting Lezen & Schrijven.