De nieuwsbrief van Stichting Lezen en Schrijven is veranderd.

We hebben de nieuwsbrief aangepast en opgefrist. Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Waarom is de nieuwsbrief veranderd?

Van 2015 tot 2019 werden de regionale Taal voor het leven nieuwsbrieven van Stichting Lezen en Schrijven verzonden als onderdeel van het programma Tel mee met Taal 2015-2019, de aanpak van laaggeletterdheid van het kabinet. 

Vanaf 2020 is de vervolgaanpak van Tel mee met Taal (2020-2024) gestart. Stichting Lezen en Schrijven draagt hieraan bij door onder andere het ondersteunen van gemeenten en organisaties bij hun aanpak van laaggeletterdheid. Om aan te sluiten bij de nieuwe aanpak, hebben we ervoor gekozen om één nieuwsbrief uit te sturen in plaats van meerdere regionale nieuwsbrieven.

Wat is er veranderd aan de nieuwsbrief?

In deze nieuwe variant ligt de nadruk op landelijk nieuws, de koers van laaggeletterdheid en het delen van kennis en lokale en regionale praktijkvoorbeelden die interessant kunnen zijn voor diverse gemeenten en organisaties.

Daarnaast hebben we onze huisstijl opgefrist en deze is nu ook toegepast in onze nieuwsbrief. Deze huisstijl is onder andere gekozen omdat hij toegankelijker is voor de laaggeletterde doelgroep. Hier willen we in onze communicatie zoveel mogelijk bij aansluiten.

Geïnteresseerd in regionale artikelen? Die verschijnen ook op de website.

Veel leesplezier!