Deelnemers, vrijwilligers en partners positief over samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven

In het voorjaar van 2017 is een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van vrijwilligers, deelnemers en partners over de dienstverlening van Stichting Lezen & Schrijven binnen Taal voor het Leven. Over het algemeen zijn zowel deelnemers en vrijwilligers en partners positief over de samenwerking met de stichting. Daar zijn we trots op!

Partners beoordelen de betrouwbaarheid, kwaliteit en het innovatieve vermogen van de stichting positief en vrijwilligers en deelnemers zijn tevreden over de beschikbare lesmaterialen en ondersteuningsinstrumenten.

Verbeterpunten

Uit het onderzoek is ook een aantal concrete aanknopingspunten naar voren gekomen voor verbetering van de producten en diensten. Denk aan verbreding van de samenwerking op thema’s als arbeidsparticipatie en financiële zelfredzaamheid en structurele inzet van screeningsinstrumenten. Daarnaast kunnen we bijvoorbeeld de vindbaarheid van lesmaterialen verbeteren en onderzoeken hoe we vrijwilligers nog beter kunnen ondersteunen. We kijken ernaar uit om de komende tijd actief aan de slag te gaan met deze verbeterpunten.

Samenvatting onderzoeken

De resultaten van de drie onderzoeken zijn samengevat in twee overzichtelijke factsheets. Deze kunt u hier downloaden.

Locatie

Landelijk