DigiChallenge en Pilot waarbij nieuw lesmateriaal Succes! Digitale vaardigheden wordt getest

Op 6 december 2018 vond in de Amsterdamse OBA de tweede editie van de DigiChallenge plaats. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de gemeente Amsterdam, Leef en Leer en PACT. Meer dan 130 belangstellenden waren aanwezig om met elkaar te werken aan het verkleinen van de digitale kloof. Dat veel personen en initiatieven bezig zijn en zich inzetten voor een digitale stad voor iedereen, bleek deze middag wederom. Er waren inspirerende speeches van wethouder Marjolein Moorman, futuroloog Willem de Ridder en Marleen Stikker, de directeur van De Waag. Daarnaast waren er verschillende workshops waarin deelnemers rondom een thema de diepte in gingen. In een van de workshops werd het nieuwe lesmateriaal Succes! Digitale vaardigheden gepresenteerd en werd er meer verteld over de pilots die in januari starten met dit nieuwe materiaal. Wil je meer weten over het materiaal of wil je mee doen aan de pilot? Lees dan verder.

Workshop digitale lesmaterialen

Stichting Lezen & Schrijven participeerde in de workshop rondom digitale lesmaterialen, samen met Oefenen.nl en ITTA. Ellen Pattenier presenteerde de eerste boekjes van Succes! Digitale vaardigheden. De nieuwe serie wordt momenteel ontwikkeld en is medio 2019 beschikbaar voor partners van Taal voor het Leven. Het materiaal sluit aan bij de bestaande Succes!-reeks: deelnemers gaan aan de slag met digitale vaardigheden op hun eigen niveau en aan de hand van een thema dat aansluit op hun leefwereld. Het materiaal kan uitstekend gecombineerd worden met de Succes!-katernen over lezen, schrijven en rekenen, zodat aan de hand van een thema integraal gewerkt kan worden aan alle basisvaardigheden.

   DigiChallenge en Pilot waarbij nieuw lesmateriaal Succes! Digitale vaardigheden wordt getest

Meedoen aan de pilot?

Let op: Voor wie niet kan wachten om met dit nieuwe lesmateriaal aan de slag te gaan, is er de mogelijkheid om mee te doen aan de pilot en het nieuwe lesmateriaal Succes! Digitale vaardigheden uit te testen. Deze pilot loopt van januari tot en met maart 2019. In principe is deze pilot gericht op Amsterdamse organisaties, maar deelname staat ook open voor organisaties uit de regio die bereid zijn om in februari en maart een boekje uit te testen met een groepje deelnemers en hun feedback met ons te delen. De vrijwilligers of docenten volgen in januari een (verplichte) training bij de OBA in Amsterdam, waarin zij meegenomen worden in het materiaal en praktische handvatten krijgen. Voor meer informatie over deze pilot kunt u terecht bij Heleen Snijders (heleensnijders@lezenenschrijven.nl).