Direct Duidelijk Tour: webinars over duidelijke, inclusieve en bruikbare overheidscommunicatie

Publieke organisaties hebben contact met veel verschillende mensen. Hoe zorg je voor duidelijke taal? Hoe maak je jouw communicatieboodschap inclusief en dus begrijpelijk voor iedereen? Deze – en meer – onderwerpen komen aan bod in een serie online bijeenkomsten van de ‘Direct Duidelijk Tour’. In de webinar van 28 mei vertelden Taalambassadeur Lenie Klaverstijn en taaldocent Romana Fronczek over hun ervaringen. Ze gaven onder andere tips hoe je op een succesvolle manier verschillende doelgroepen betrekt. Zo ook mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of digitale vaardigheden. Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) was ook te gast en vertelde over het belang van duidelijke en eenvoudige communicatie vanuit de overheid.

Direct Duidelijk

Voor veel mensen is het taalgebruik van de overheid te moeilijk. Hiervoor is Direct Duidelijk opgericht. Direct Duidelijk helpt overheidsorganisaties helder te communiceren, zodat mensen alle teksten van de overheid begrijpen. Dit doen zij op verschillende manieren. Zo is er de Direct Duidelijk-brigade, opgericht door Raymond Knops, die trainingen, tips en goede voorbeelden geeft aan overheidsmedewerkers. Ook zetten zij ervaringsdeskundigen in bij het verbeteren van teksten op websites en gedrukte formulieren. 

Direct Duidelijk Tour: webinars over duidelijke, inclusieve en bruikbare overheidscommunicatie

De Tour

Vanaf begin mei is er een serie webinars gestart omtrent het duidelijk communiceren vanuit overheidsinstanties: de Direct Duidelijk Tour. Samen met de organisatie Gebruiker Centraal worden deze bijeenkomsten georganiseerd. Deze worden gepresenteerd door Renata Verloop, specialist in (online) overheidscommunicatie. Beleidsmedewerkers en communicatiemedewerkers van de gemeenten in Nederland kunnen aan deze bijeenkomsten deelnemen en in de chat hun vragen stellen.

Ervaringsdeskundigen aan het woord

In aflevering 3 vertelden Taalambassadeur Lenie Klaverstijn en taaldocent bij het ROC van Flevoland Romana Fronczek over hun ervaringen met overheidscommunicatie en hun inzet bij het verbeteren van teksten. Ook vertelde Lenie haar eigen verhaal over hoe het is gekomen dat zij moeite had met lezen en schrijven en hoe ze de stap heeft gezet naar het volwassenonderwijs bij het ROC: “Op een gegeven moment ben ik naar de leerkracht van mijn dochter gegaan en gevraagd: ‘waarom snap ik niet wat hier staat?’ Hij zei dat ik een probleem had met open en gesloten lettergrepen. Daar kon ik niet veel mee. Ik vroeg om hulp, maar die hulp mochten zij niet bieden. Wel werd ik doorgestuurd naar het volwassenonderwijs bij de voorloper van het ROC. Zo kwam ik in contact met Romana.” 

Romana vertelde over de problemen waar laaggeletterden vaak tegenaan lopen. “Vaak weten mensen het van zichzelf niet. Dit komt omdat hun omgeving hen helpt. Bijvoorbeeld met internetbankieren of het invullen van formulieren. Zodra dat wegvalt, is het probleem opeens heel groot. Wie kan jou daar nu bij helpen? Waar kun je hulp vragen? Vaak durft men ook niet om hulp te vragen, omdat de schaamte zo groot is. Er zit toch een negatief stempel op.”

Direct Duidelijk Tour: webinars over duidelijke, inclusieve en bruikbare overheidscommunicatie

Wat kunnen overheden doen?

Gemeentehuizen zijn vaak grote, indrukwekkende hallen. Steeds meer gedigitaliseerd, steeds minder mensen achter de balie. “Het gemeentehuis zou zich een stuk toegankelijker kunnen opstellen. Het zou meer als een ‘huis’ moeten voelen, waar je makkelijk binnenstapt,” aldus Romana. Lenie vult aan: “Wat ik zelf belangrijk vind, is dat de balie met medewerkers terugkomt. In plaats van al die computers.”

Staatssecretaris Knops wil dat er dit jaar minstens duizend overheidsbrieven en publicaties het ‘Direct Duidelijk’ stempel kunnen krijgen. Dit betekent dat de tekst zo is geschreven, dat iedereen deze zou moeten kunnen lezen. Door de inzet van Taalambassadeurs en de wil bij ambtenaren, is Knops ervan overtuigd dat dit ook gaat lukken. Knops wil vooral meegeven: “Probeer je te verplaatsen in mensen die je teksten gaan lezen. Je schrijft teksten niet voor jezelf, maar voor de mensen die ze moeten lezen. Wees je daar bewust van en verplaats je in de doelgroep. Daar begint het mee.” 

Het webinar van 28 mei kun je hier terugkijken. Het vraag-antwoordverslag met Lenie, Romana en staatssecretaris Knops, vind je hier.