Dit zijn alle genomineerde TaalHelden Noord-Holland!

Elk jaar organiseert Stichting Lezen & Schrijven in januari de landelijke Taalheldenprijs. De Taalheldenprijs wordt uitgereikt in drie categorieën te weten: Taalcursist, Taalbegeleider en Bruggenbouwer. In aanloop op de landelijke TaalHeldenprijs wordt er een nominatieronde georganiseerd in elke provincie. Wij zijn trots op de TaalHelden die in de Provincie Noord-Holland zijn genomineerd en stellen hen graag aan u voor!

Wat is een Taalheld?

Een TaalHeld is iemand die zich inzet om laaggeletterdheid tegen te gaan. Dat kan op verschillende manieren; een Taalcursist zet zich in om aan zijn eigen basisvaardigheden te werken; een Taalbegeleider begeleidt iemand bij het leren van de basisvaardigheden en als Bruggenbouwer zet een persoon of netwerk zich in om mensen en organisaties aan elkaar te verbinden in de aanpak van laaggeletterdheid.

De genomineerden

Zoals elk jaar is bestaat de selectie uit TaalHelden met een inspirerend verhaal. Alle genomineerden hebben een eigen verhaal, motivatie of beweegreden om mensen te ondersteunen die moeite hebben met hun basisvaardigheden. Alle genomineerden zijn in de afgelopen weken benaderd en door Stichting Lezen & Schrijven op de hoogte gebracht van hun nominatie middels een verrassingsbezoek. Tijdens dit bezoek hebben zij een Certificaat Genomineerde TaalHeld Noord-Holland in ontvangst mogen nemen. Met trots stellen we alle genomineerden aan u voor:

Dit zijn alle genomineerde TaalHelden Noord-Holland!

Een greep uit de motivaties van de indieners

Een van de Taalcursisten werd genomineerd door haar werkgever: “Paméla is mijn TaalHeld, want zij is sinds kort Taalambassadeur. Binnen haar werk weet zij mensen te enthousiasmeren en te motiveren om meer met taal te gaan doen. Zij is een lopend visitekaartje! Ze is een echte bruggenbouwer. Ze helpt haar collega's door ‘spannende dingen’, minder spannend te maken.  Ze is de ‘Haarlemmerolie’ en brengt de 2 werelden van geletterd en laaggeletterd dichter bij elkaar. Zo ontstaat er meer begrip.”

Frederick werd als Taalbegeleider genomineerd door een medewerker van Daadkr8, waar hij als taalvrijwilliger werkzaam is: “Frederick is mijn taalheld want ik heb de afgelopen jaren van dichtbij meegemaakt hoe Frederick met volle overgave en op creatieve wijze zich in zet voor de taalontwikkeling van bewoners van Amsterdam Nieuw West. Als vrijwilligers doceert hij wekelijks een groep migranten mannen de Nederlandse taal. Aan creativiteit ontbreekt het nooit: Frederick gebruikt zijn eigen sprookjes en fantasieverhalen, liedjes, filmpjes en rollenspellen om taal tot leven te laten komen.”

In de categorie Bruggenbouwer werd coördinator Esther Tromp genomineerd door een vrijwilliger van Stichting Participatie Anderstaligen: “Esther is mijn absolute Taalheld want als coördinator is zij voor iedereen onmisbare schakel. Of het nu gaat om haar spreekuur voor de anderstaligen, de contacten die zij onderhoud met andere samenwerkende instellingen, de initiatieven die zij keer op keer ontwikkelt zoals 'Taal op School' voor anderstalige ouders, de inloop taalcarrousels voor Nederlandse en anderstalige wijkbewoners, de één-op-één ondersteuning voor hulp thuis of alle hulp in het analfabetiseringstraject, niets is Esther te veel en iedereen kan een beroep doen op haar grote deskundigheid en kennis van zaken (en personen) doen.”

Vakkundige jury kiest TaalHelden Noord-Holland

Onze vakkundige jury is in oktober bijeengekomen om uit alle genomineerden de drie TaalHelden te selecteren die Noord-Holland mogen vertegenwoordigen tijdens de landelijke TaalHeldenprijs. Op tijd van schrijven zijn de geselecteerden nog niet allemaal geïnformeerd. Zij zullen binnenkort op de hoogte worden gebracht door Stichting Lezen & Schrijven, waarna ook alle genomineerden nog bericht zullen ontvangen.