Duidelijke taal voor iedereen met de landelijke campagne Direct Duidelijk

Voor veel mensen is het taalgebruik van de overheid te moeilijk. Op 31 oktober 2018 is daarom een landelijke campagne voor heldere overheidscommunicatie gestart. Deze campagne is een initiatief van de Stuurgroep van het Nederlands-Vlaamse Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO). In het NBO werken de Nederlandse Taalunie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nauw samen met meer dan zeventig andere organisaties uit Nederland en België om onduidelijke overheidstaal aan te pakken. Deze samenwerking werpt zijn vruchten af voor gemeenten in Zuid-Holland.

Op donderdag 25 april ondertekenden de burgemeesters van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen gezamenlijk de Direct Duidelijk-deal. Ze onderstrepen hiermee niet alleen het belang van heldere overheidstaal, maar ook een belangrijk speerpunt van de Direct Duidelijk-campagne: samenwerken. Want we kunnen leren en profiteren van elkaar bij het verbeteren van overheidscommunicatie.

Wat is Direct Duidelijk?

Direct Duidelijk helpt overheidsorganisatie helder te communiceren, zodat alle mensen straks de teksten van de overheid begrijpen. Dan gaat het met name om wat de tekst betekent voor hun eigen situatie (wat ze dus kunnen of moeten doen). Het doel is dat iedereen de teksten van de overheid prettig leesbaar gaat vinden en daar kan Direct Duidelijk op verschillende manieren mee helpen.

De mogelijkheden

  • Elke overheidsorganisatie kan zich aansluiten door de Direct Duidelijk-deal te ondertekenen.
  • Op de website staan praktische tips die je helpen om duidelijk te communiceren. Er staan schrijftips, een checklist, voorbeeldteksten en beleidstips.
  • Er zijn gratis regiobijeenkomsten voor medewerkers en ontbijtbijeenkomsten voor bestuurders van overheidsorganisaties om samen de communicatie van de overheid te verbeteren.
  • Er zijn twee Direct Duidelijk prijzen: een prijs voor de duidelijkst schrijvende ambtenaar en een prijs voor de beste aanjager van direct duidelijk taalbeleid.

Wat is direct duidelijke communicatie?

Het volgende filmpje geeft een goed beeld hoe er door gemeenten wordt geschreven. Een aantal mensen geeft hier commentaar op en vervolgens komt er een nieuwe versie van dezelfde brief. Hierin zijn vier belangrijke punten opgenomen:

  1. Communicatie waarin je zo goed mogelijk rekening houdt met je lezer.  
  2. Communicatie die persoonlijk is.
  3. Communicatie waarin je zo helder mogelijk opschrijft wat je bedoelt. 
  4. Communicatie waarin je je tekst ondersteunt met beeld.

Ook meedoen?

Voor meer informatie ga naar www.directduidelijk.nl.