Excursie naar Emancipatiecentrum Vrouw en Vaart

Tijdens het Tel mee met Taal-festival op maandag 19 november werd een excursie naar het Emancipatiecentrum Vrouw en Vaart georganiseerd. Tijdens deze anderhalf uur durende excursie konden bezoekers meer leren over de dagelijkse praktijk van empowermentinitiatieven in de wijk. De excursie leverde de deelnemers concrete handvatten op om zelf aan de slag te gaan met een effectieve taal- en empowermentaanpak in de wijk.

De excursie werd bezocht door 21 deelnemers, variërend van leden van vrouwenorganisaties, cursisten, medewerkers van taalhuizen, gemeenten, welzijnsinstanties en bibliotheken. Onderwerp van gesprek was de wijze waarop vrouwen voor verschillende empowerment activiteiten kunnen worden bereikt, variërend van sport tot taallessen. En wat een goede aanpak is voor de werving, het bespreekbaar maken van laaggeletterdheid en een passend aanbod voor de verschillende doelgroepen. Wat werkt bijvoorbeeld goed voor vrouwen met een Nederlandstalige achtergrond en wat werkt voor vrouwen met een migratieachtergrond?

Stap voor stap

Aan het begin van de workshop werd duidelijk dat de aanpak niet altijd direct gericht hoeft te zijn op grote eindresultaten. Immers, vanuit sociaal isolement maak je niet zomaar de stap naar een formeel (taal)instituut of een betaalde baan; wanneer je klein begint kun je juist heel goed meer zelfvertrouwen winnen. Dus begin met kleine stapjes, kleinschalig, in de buurt of in de wijk en werk zo stap voor stap samen toe naar de eventuele grotere ambities zoals economische zelfstandigheid. Zo kom je verder!

In Amsterdam Nieuw-West is bijna een derde van de inwoners laaggeletterd. Veel organisaties werken samen om de doelgroepen te vinden en vooruit te helpen bij het verbeteren van hun taalvaardigheid én participatie. Hierbij is het belangrijk om oog te hebben voor de heel diverse doelgroepen en hun specifieke uitdagingen en behoeften. Vanuit de vrouwenaanpak EVA wordt samen met de lokale organisaties gewerkt aan de empowerment en basisvaardigheden van cursisten.

Meer weten over deze EVA-aanpak? Neem contact op met Khadija Bentaher op khadija@lezenenschrijven.nl of via 06-16522146.