Expertbijeenkomst Brabantse SW-organisaties

Sociale werkgelegenheid-organisaties hebben een rol in het herkennen, bespreken en doorverwijzen van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Professionals vinden dat soms lastig om te doen, bijvoorbeeld omdat het om een kwetsbare doelgroep gaat. Stichting Lezen & Schrijven organiseerde een expertbijeenkomst om deze organisaties te inspireren en uit te dagen hier nog actiever mee aan de slag te gaan. Acht organisaties uit elke van de vijf arbeidsmarktregio’s waren op 5 december aanwezig.

Wat hebben we op deze bijeenkomst gedaan?

  • Inspireren: wie is die laaggeletterde die we willen bereiken? Bijvoorbeeld Toon en Jan, maar ook Geran, Mary en Wim.
  • Uitwisselen van goede voorbeelden. Elke organisatie is actief bezig met de aanpak van laaggeletterdheid. De docent van een SW die taallessen op de werkvloer organiseert, deelt elke week intern en extern de bereikte successen en succesjes van cursisten. Dit werkt heel motiverend. Een andere SW organiseert onder werktijd bijeenkomsten, waar potentiële cursisten in een veilige omgeving en op een speelse manier kennis maken met het aanbod. 
  • In kleine groepjes zijn we met elkaar in gesprek gegaan aan de hand van de volgende vragen:
    • Hoe word je succesvol in het motiveren van je collega’s om laaggeletterden te signaleren?
    • Hoe kun je je werknemers inspireren met passend (camouflage) aanbod?
    • Hoe kun je het toepassen van heldere taal in de organisatie écht laten slagen?

De deelnemers vonden het een nuttige bijeenkomst en men raakte weer geïnspireerd om de eigen aanpak een vervolg te geven. Ook vond men het ontmoeten en uitwisselen heel fijn.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze bijeenkomst? Of wilt u zelf een expertbijeenkomst organiseren voor uw beroepsgroep en wilt u graag overleggen? Neem dan contact op met Marlon Poppelaars via marlonpoppelaars@lezenenschrijven.nl.