Gemeente, partner en ambassadeur samen in gesprek in Roosendaal

(Ex-)laaggeletterden kunnen als geen ander vertellen wat het is om moeite te hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Ook in een oproep van Prinses Laurentien staan de verhalen centraal: ga samen met een (ex-)laaggeletterde bij 100 wethouders op gesprek om hun een beeld te geven om wie het gaat en wat het betekent om laaggeletterd te zijn. Vanuit het verhaal van de laaggeletterde brengen we gemeenten in beweging en inspireren we hen om het probleem op te lossen. Zo’n gesprek vond onder andere plaats in Roosendaal.

Bij dit gesprek waren vertegenwoordigers aanwezig van de gemeenten Roosendaal, Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen, Halderberge en Zundert. Verder waren aanwezig: Jan Kemps als Taalambassadeur, een vertegenwoordiger van Kuehne + Nagel en Jeroen Weyers en Ernestine Schipper van Stichting Lezen & Schrijven.

Workshop herkennen & doorverwijzen

De gemeente Halderberge heeft met Stichting Lezen & Schrijven afgesproken dat men niet alleen de professionals binnen de schuldhulpverlening maar ook de jeugd- en WMO-professionals gaat trainen in het herkennen & doorverwijzen van laaggeletterden. Er bestaat toegankelijk lesmateriaal voor cursisten om hun thuisadministratie duurzaam op orde te brengen. De bibliotheek verzorgt deze cursus met veel plezier. Ambtenaar Laura Hamers van Etten-Leur: “De workshops herkennen & doorverwijzen zijn goedgevulde trainingen en we kregen er positieve reacties op.”

Inzet Taalmeter bij sociale dienst

Ernestine Schipper, projectleider West-Brabant van Stichting Lezen & Schrijven, geeft een voorbeeld uit Bergen op Zoom: “Bij de ISD is een deel van de medewerkers getraind. De klantmanager wijst in het intakegesprek op de mogelijkheid van het afnemen van de Taalmeter. Die Taalmeter wordt door een vrijwilliger afgenomen. Volgens de klantmanagers wilden alle mensen de Taalmeter maken. In 10 weken hebben 36 mensen zich laten screenen met behulp van Taalmeter 1F. Acht mensen hadden deze niet gehaald, zij zijn door het Taalhuis benaderd. Van die acht zijn drie mensen met Nederlands als eerste taal (NT1) en vijf mensen met Nederlands als tweede taal (NT2). Vanaf dit voorjaar gaan we het aantal dagdelen dat we de Taalmeter afnemen uitbreiden en worden ook mensen uit het bestaande bestand uitgenodigd.”

Naar aanleiding van dit voorbeeld van de ISD willen de wethouders aan de slag bij de sociale dienst. Hans Verbraak (wethouder Roosendaal) neemt hierin het voortouw en gaat zich hard maken om dit ook bij de werkpleinen van de D6-gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert) te organiseren. Ernestine: “Inmiddels zijn alle klantmanagers van de D6-gemeenten getraind en zij zeiden hier graag iets mee te gaan doen. We zijn op dit moment aan het bespreken op welk moment in hun werkproces screening kan worden ingezet.”

Wilt u meer weten over de samenwerking in West-Brabant? Neem dan contact op met Ernestine Schipper via ernestine@lezenenschrijven.nl.

Locatie

Noord-Brabant