Gemeenten wisselen mooie voorbeelden uit op de Twentse Kennissessie

Zo’n 12 tot 15 procent van de Twentenaren tussen de 15 en 65 jaar heeft moeite met lezen en schrijven. Al jaren wordt in Twente hard gewerkt om deze mensen te helpen. We hebben hierbij geleerd dat een goede samenwerking tussen lokale gemeenten en organisaties essentieel is. Daarom organiseerde Stichting Lezen & Schrijven op 15 april de Twentse Kennissessie ‘Laaggeletterdheid binnen het sociaal domein’.   

25 beleidsambtenaren, wethouders en adviesorganen uit 11 gemeenten waren aanwezig op deze Kennissessie. De aanwezigen deelden mooie voorbeelden om van elkaar te leren. Ook werd er besproken hoe ze elkaar en samenwerkingen binnen de eigen gemeente kunnen versterken. Onderling en met vier Taalambassadeurs spraken zij over de thema’s geld, gezin, gezondheid en werk.

Concrete ideeën 

In de gesprekken over de verschillende thema’s werd de vraag gesteld wat gemeenten concreet nog meer kunnen betekenen voor de laaggeletterden. Ideeën die tijdens deze gesprekken ontstonden zijn op ansichtkaarten genoteerd. Er zijn een heel aantal concrete ideeën opgeschreven! In de komende periode zal er gekeken worden hoe deze ideeën verder uitgewerkt kunnen worden. Stichting Lezen & Schrijven ondersteunt gemeenten hierin, maar gemeenten kunnen ook elkaar ondersteunen wanneer zij met eenzelfde ideeën aan de slag willen. 

Het was een inspirerende middag! Mocht je zelf aan de slag willen met de aanpak van laaggeletterdheid of vragen hebben over de aanpak van laaggeletterdheid binnen jouw gemeente, neem dan contact op met Jolanda van Velzen via jolandavanvelzen@lezenenschrijven.nl