Gezocht: vrijwilligerstrainer Verdiepings- en Maatwerktrainingen Noord Holland

Het samenwerkingsprogramma Taal voor het Leven helpt gemeenten en organisaties die aan de slag willen met de aanpak van laaggeletterdheid. Bij deze aanpak hoort ook het opleiden en begeleiden van vrijwilligers die onder begeleiding van een professional een laaggeletterde deelnemer gaan ondersteunen. Stichting Lezen & Schrijven heeft hiervoor vrijwilligerstrainingen ontwikkeld. Deze trainingen worden gegeven door vrijwilligerstrainers die verbonden zijn aan Stichting Lezen & Schrijven.

Wat doet een Taal voor het Leven-trainer?

Als vrijwilligerstrainer Verdiepings- en maatwerktrainingen houd je je bezig met de volgende activiteiten:

 • je bereidt trainingen voor op de snijvlakken van taal en thema’s als ouderbetrokkenheid, financiële vaardigheden, re-integratie, EVA (educatie vrouwen met ambitie). 
 • je verzorgt eenvrijwilligerstraining die past bij de betreffende groep vrijwilligers en hun toekomstige taken;
 • je neemt actief deel aan activiteiten die de kwaliteit van de trainingen verhogen en borgen, zoals evaluaties met vrijwilligers, collega-trainers en begeleiders vanuit het rayonteam;
 • je maakt actief deel uit van het lokale netwerk van trainers via de digitale omgeving en periodieke regionale bijeenkomsten (gemiddeld twee keer per jaar).

Als vrijwilligerstrainer krijg je een inwerktraject aangeboden dat uit een aantal vaste onderdelen bestaat en ruimte biedt voor ondersteuning op maat. Je hebt als Taal voor

het Leven-trainer regelmatig contact met het rayonteam van Taal voor het Leven, met name de Taalregisseur(s).

Wie is de Taal voor het Leven-trainer?

Als vrijwilligerstrainer heb je:

 • enkele jaren trainerservaring met groepen volwassenen, bij voorkeur vrijwilligers;
 • ervaring met het coachend opleiden en begeleiden van mensen;
 • kennis van de praktijk van (taal)vrijwilligers;
 • kennis van de doelgroep(en) Nederlandssprekende en/of anderstalige laaggeletterden;
 • ervaring met manieren om (laaggeletterde) deelnemers te motiveren, te coachen, hun participatie te stimuleren en hun zelfstandig leervermogen te vergroten;
 • ervaring met het vraaggestuurd begeleiden van deelnemers;
 • minimaal hbo-werk- en -denkniveau.

Daarnaast ben je:

 • ZZP-er
 • gemotiveerd om met vrijwilligers te werken: je kunt hen motiveren, stimuleren en professionaliseren;
 • in staat om vrijwilligers een interactieve training aan de bieden, waarin je theorie koppelt aan de praktijk;
 • in staat om per training maatwerk te leveren, afhankelijk van het niveau, de leervraag en de toekomstige taken van de vrijwilligers;
 • bereid en gemotiveerd om je te verbinden aan Taal voor het Leven, door achter die visie op (taal) leren te staan en actief onderdeel te zijn van de kenniskring van Taal voor het Leven-trainers;
 • professioneel;
 • flexibel inzetbaar;
 • op korte termijn beschikbaar voor een inwerktraject en bereid om snel te starten met het geven van vrijwilligerstrainingen.

Afhankelijk van het type training dat je gaat geven, kan het zijn dat je aanvullende (vakinhoudelijke) kennis en ervaring nodig hebt, zoals:

 • kennis van de begeleiding van laaggeletterde Nederlandssprekenden en/of anderstaligen bij het verbeteren van vaardigheden binnen een bepaald thema (gezondheid, financiën, werk, gezin, ouderen);
 • kennis van en ervaring met het herkennen van laaggeletterdheid.

Wat biedt Stichting Lezen & Schrijven?

Van Stichting Lezen & Schrijven kun je verwachten:

 • een inwerktraject, trainings- en lesmaterialen;
 • mogelijkheden tot professionalisering en verdieping;
 • ondersteuning van de kenniskring van vrijwilligerstrainers (regionaal en landelijk) en faciliteiten voor onderlinge kennisdeling, zoals een digitale omgeving;
 • verbinding met het netwerk van (vrijwilligers)organisaties in jouw regio.

Solliciteren?

Ben je enthousiast geworden of wil je meer weten over deze functie?? Neem dan contact op met Eeke Riegen (Taalregisseur Noord-West) 06 115 03 733 voor vragen of stuur je cv en motivatiebrief per e-mail naar eeke@lezenenschrijven.nl.

Over Stichting Lezen & Schrijven

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat heeft grote impact op hun persoonlijke leven. Als je niet goed kunt lezen en schrijven, vind je minder snel een baan, kun je minder gezond leven en heb je minder grip op je geldzaken.

Taal maakt je dus sterker. Daarom zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen in Nederland kunnen lezen, schrijven, rekenen en digitaal vaardig zijn. Door honderden organisaties te ondersteunen met scholing, onderzoek, (les)materiaal, advies en campagnes. Én door laaggeletterdheid onderwerp van gesprek te maken bij publiek en politiek. Want onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen.