Groot onderzoek naar laaggeletterden in Drenthe 

Dit jaar start een groot, tweejarig onderzoek naar laaggeletterdheid in Drenthe. De provincie steekt geld in het onderzoek en daarnaast in het opzetten van een monitor en het bundelen van kennis. Bij deze aanpak van laaggeletterdheid werkt de provincie samen met het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe, waar Stichting Lezen & Schrijven onderdeel van uitmaakt. 

Afgelopen 5 juni was de officiële aftrap van het onderzoek op het provinciehuis in Assen. Op deze bijeenkomst, die werd geopend door Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma, waren wethouders en (beleids)ambtenaren uit alle Drentse gemeenten aanwezig. Gastspreker was prof. dr. Maurice de Greef van de Universiteit van Maastricht, een deskundige op het gebied van laaggeletterdheid. De Maastrichtse universiteit gaat het onderzoek leiden. 

Doelgroep bereiken 

Volgens Dorina Hadders, projectleider bij Stichting Lezen & Schrijven, is het onderzoek vooral gericht op het bereiken van laaggeletterden. “80% van de laaggeletterden in Drenthe is hier geboren, dat zijn de NT1’ers. Vooral deze groep is lastig te vinden. Daarnaast wordt onderzocht welke aanpak wel of niet aanslaat.” Het onderzoek concentreert zich ook op de volgende stap, als de mensen die moeite hebben met lezen en schrijven zijn bereikt. “Wat is het effect als ze taalvaardiger zijn? Voelen ze zich beter en gezonder, krijgen ze een betere positie op de arbeidsmarkt en zijn ze sociaal actiever?” 

Klantreis 

Daarnaast loopt er op dit moment een ander, parallel onderzoek naar de ‘klantreis’, die later wordt verweven in het grootschalige onderzoek. “De klantreis loopt in vier gemeenten. We gaan met professionals en deelnemers in gesprek. We kijken welke route ze nemen op weg naar het verbeteren van taalvaardigheden. Als iemand werkloos is en zich meldt bij het UWV, welke stappen worden dan vervolgens gezet?” 

Onderzoeksteam 

Het onderzoeksteam van de Universiteit van Maastricht begint nu met een nulmeting. Dan volgt een impactonderzoek waarbij 750 laaggeletterden worden ondervraagd. De derde fase bestaat uit een meting naar de succes- en faalfactoren van taalprojecten. De monitor die naast het onderzoek wordt opgezet heeft als doel de ontwikkeling van de aanpak van laaggeletterdheid in Drenthe jaarlijks te kunnen volgen. In 2020 rondt de universiteit het onderzoek af. 

Meer weten? 

Wie meer wil weten over het onderzoek kan contact opnemen met Dorina Hadders, projectleider bij Stichting Lezen & Schrijven: dorina@lezenenschrijven.nl.

Groot onderzoek naar laaggeletterden in Drenthe