Het vernieuwde Taalakkoord Zuid-Kennemerland en IJmond is van start gegaan

Donderdagmiddag 16 mei was de feestelijke startbijeenkomst rondom het vernieuwde Taalakkoord Zuid-Kennemerland en IJmond 2019 – 2021. Alle acties van de deelnemende organisaties van het Taalakkoord zijn erop gericht de inwoners van de regio advies en hulp aan te bieden om hun vaardigheden op het gebied van rekenen, taal, en/of digitale vaardigheden te vergroten. Het doel is dat mensen in staat zijn beter mee te kunnen doen op hun werk, op persoonlijk vlak en in de samenleving.

Tijd voor een verdiepingsslag

In 2016 is voor het eerst het Taalakkoord ondertekend in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond. Toen gaven 32 organisaties aan zich in te willen zetten om mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal te ondersteunen.  En om meer bewustwording te creëren voor laaggeletterdheid binnen hun eigen organisatie. Van daaruit is er veel gebeurd: organisaties zijn getraind op het herkennen van laaggeletterdheid en verwijzen door naar het aanbod in de regio. Daarnaast kunnen de verschillende partners elkaar beter vinden, zodat mensen die moeite hebben met lezen en schrijven snel terecht kunnen bij passend aanbod in de buurt. Afgelopen 16 mei stond in het teken van een verdiepingsslag. Zo kunnen alle partners er met elkaar nog beter voor zorgen dat mensen die over minder basisvaardigheden beschikken op de juiste plek terecht komen om te leren.

Vernieuwde Taalakkoord

Dit jaar zijn 12 nieuwe organisaties officieel toegetreden als partner van het Taalakkoord. Alle 44 partnerorganisaties hebben hun eigen doelen opgesteld, waarbij ze aangeven wat zij willen bereiken de aankomende jaren en wat ze daarvoor nodig hebben. Sommigen gaven aan dat zij taalbegeleiding willen geven voor een specifieke doelgroep of het herkennen van laaggeletterdheid en actief doorverwijzen van de doelgroep willen borgen binnen de eigen bedrijfsvoering. Anderen willen zich, inzetten voor hun eigen medewerkers en hen de mogelijkheid bieden om te werken aan hun basisvaardigheden. Het zwaartepunt ligt hierbij altijd op het ondersteunen van en hulp bieden aan iedereen, zodat mensen beter kunnen meedoen op alle vlakken van de samenleving.

Het vernieuwde Taalakkoord Zuid-Kennemerland en IJmond is van start gegaan

De startbijeenkomst

Elke gemeente was vertegenwoordigd door hun wethouder: Aad Schoorl van gemeente Heemskerk, Marianne Steijn van gemeente Velsen, Brigitte van den Berg van gemeente Beverwijk, Sjaak Struijf van gemeente Heemstede, Suzanne de Rooy van Zuiderwijn van gemeente Bloemendaal en Jur Botter van gemeente Haarlem. Vrijwel elke partnerorganisatie was aanwezig. Directeur-bestuurder van Stichting Lezen & Schrijven Geke van Velzen opende de middag en vertelde onder andere wat er allemaal al bereikt is in Zuid-Kennemerland en IJmond. Hierna werden alle wethouders uit de regio kort geïnterviewd. Zij vertelden wat zij belangrijke aandachtspunten vinden in hun gemeente wat betreft het thema laaggeletterdheid, waarbij de aandacht voor het individu als een belangrijk aandachtspunt werd benadrukt. Hierna droeg Linda Vogelesang, één van de schrijvers uit de dichtbundel DICHTER, haar gedicht Zolder voor. Hierin beschrijft ze hoe het hoofd van iemand die moeite heeft met taal en/of rekenen vergeleken kan worden met een bedompte zolder. En hoe prettig, fris en opgeruimd het voelt als iemand de stap durft te nemen om daar iets aan te doen. Ter afsluiting was er een netwerkborrel en werden de verschillende organisaties naar voren geroepen om hun eigen doelen en ambities te bevestigen met een handtekening op het Taalakkoord Zuid-Kennemerland en IJmond. Deze bijeenkomst was het startsignaal voor de aanpak laaggeletterdheid in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond de aankomende jaren om al deze mooie doelen gezamenlijk te verwezenlijken.

 

Meer weten hierover?

Wilt u meer weten hierover? Neem dan contact op met onze regionale projectleider Elske van Schaardenburgh: Elskevanschaardenburgh@lezenenschrijven.nl. Voor wie geïnteresseerd is in het Taalakkoord kan dat opvragen via floorwiegman@lezenenschrijven.nl.