Hoe maken werkgevers tijd voor (digi)taal?

Aanbieder van thuiszorg Aafje Hulpthuis heeft het Taalakkoord voor werkgevers getekend en heeft daarna in samenwerking met Leren en Werken en Stichting Lezen & Schrijven taalscholing opgezet voor hun eigen medewerkers. Zij volgen hiermee het voorbeeld uit de BAR-gemeenten waar ze zich niet specifiek richten op taalachterstand, maar op het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers. Iedereen krijgt hiermee de kans zijn taalvaardigheid te verbeteren. Inmiddels zijn in Dordrecht, Rotterdam, Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk medewerkers met lokale taalaanbieders Da Vinci en NLeducatie aan de slag gegaan. Aafje Hulpthuis is een van de prachtige voorbeelden dat aantoont wat het effect is als je medewerkers een taalscholing aanbiedt.

Aafje Hulpthuis besteedt veel aandacht aan taal, onder meer om de taalbeheersing in de regio te bevorderen. Hiermee investeert zij in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. ‘De medewerkers verbeteren tijdens de op maat gemaakte taalcursus hun schriftelijke, mondelinge en digitale vaardigheden. Door een betere taalbeheersing kunnen zij hun werk beter uitvoeren, met name het communiceren met klanten en collega’s’, zegt Anita van Son, directeur Aafje Hulpthuis.

Combinatie van taal en digitaal

De eerste stap is bewustwording. Om die te vergroten en de scholingsvragen helder te krijgen, zijn twee workshops verzorgd voor de directie, HRM en backofficemedewerkers van Aafje Hulpthuis. Deze sessies hebben het enthousiasme doen groeien en input opgeleverd voor het vervolg. Daarnaast is er een interne ambassadeur geworven, een medewerker die collega’s stimuleert om mee te doen. Dat heeft goed gewerkt.

Het gebruiken van het zogenaamde medewerkersportaal speelt een grote rol in de scholing. Op het medewerkersportaal van Aafje staan planningen, berichten en alle andere communicatie met de werkgever. Het is belangrijk dat alle medewerkers hier goed mee om kunnen gaan. ‘Daarnaast wordt de samenleving steeds digitaler. Daarom is het van essentieel belang om goed met computers, smartphones en tablets om te kunnen gaan’, zegt Anita van Son. Daarom is het gebruik van WhatsApp, SMS en digitale logboeken onderdeel van de les.

Persoonlijke groei

Ten slotte is er tijdens de scholing ook veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Deelnemer: “Ik dacht dit is niet voor mij, maar ik ben blij dat ik mij heb opgegeven. Samen met collega’s leren we de taal nog beter. Ook het werken met computer en internet en telefoon. En we oefenen gesprekken met een klant bijvoorbeeld. Dat is leuk.” Een deelneemster uit Albrandswaard vertelt: ‘Ik vind het fijn dat ik deze cursus kan doen met collega’s. Ik wil graag beter worden in gesprekken voeren met klanten en beter leren begrijpen wat ik lees. Tijdens de taallessen wil ik ook graag beter de computer en mobiele telefoon leren gebruiken’.

Vervolg

Het is de ambitie om toe te werken naar een structurele aanpak gericht op duurzame inzetbaarheid. Hoe organiseer je dat qua planning en financiën en wat willen de medewerkers? Daarbij is alle hulp welkom. In 2019 wil Stichting Lezen & Schrijven met u, werkgevers en maatschappelijke organisaties in Zuid-Holland hier extra op inzetten. Heeft u een idee of wilt u meehelpen? Laat het ons weten door een mail te sturen naar: michielstrater@lezenenschrijven.nl