Hulp bij thuisadministratie: signaleren en wijzen op de mogelijkheden

GOW Welzijnswerk in Eersel is een brede welzijnsorganisatie in het gebied De Kempen en Waalre. GOW biedt dagactiviteiten, vrijwillige thuiszorg, vrijwillige terminale zorg, mantelzorgondersteuning, opbouwwerk en begeleiding bij thuisadministratie. Léonne Hezemans is coördinator thuisadministratie bij GOW. Zij vertelt over het werk dat de vrijwilligers doen, waarom moeite met lezen en schrijven een belangrijk thema is bij thuisadministratie en hoe het materiaal ‘Voor ’t zelfde geld’ hierbij helpt.

Overzicht

De vrijwilligers helpen mensen die in de problemen zijn gekomen omdat ze hun administratie niet goed op orde hadden. Léonne: “Dat kan bijvoorbeeld komen omdat ze iets groots meemaken in hun leven. De vrijwilligers helpen ze weer overzicht te krijgen. Mensen melden zich zelf bij ons, ze worden doorverwezen via de gemeente, het maatschappelijk werk, de GGZ of ze komen bij ons via de sociale dienst. De mensen die we helpen zijn altijd thuiswonend. We zien vaak dat meerdere problemen samenkomen, zoals schulden, ziekte en stress.”

4 fasen

De vrijwilligers helpen de mensen in vier fasen. “Orde scheppen, overzicht krijgen, inzicht hebben in de eigen financiën en keuzes maken. Binnen een jaar tot anderhalf jaar is het de bedoeling dat mensen weer zelfstandig hun financiën kunnen doen. Soms begeleiden we daarna nog, bijvoorbeeld als mensen moeite hebben met digitale vaardigheden of het Nederlands niet voldoende machtig zijn.”

Begeleiden vrijwilligers

GOW doet veel aan werving, scholen en begeleiden van de vrijwilligers. “De vrijwilligers doen een e-learning via het NIBUD en ze krijgen bij ons een introductiecursus. We hebben het dan over: hoe stel je open vragen, hoe krijg je een band met iemand, hoe krijg je mensen gemotiveerd? We behandelen een praktijkvoorbeeld waarvoor de vrijwilligers een plan moeten maken. Waar ligt de grens tussen oplosbare schulden en schulden waarbij een professional nodig is? Maar ook, waar ligt de grens bij hulp bieden. Ga je de afwas doen, mee-eten, ga je mee naar de huisarts? Hoe leg je dingen vast in een dossier zonder te interpreteren of te oordelen? Hoe kun je mensen zelf keuzes laten maken maar mensen wel adviseren, bijvoorbeeld als mensen aan heel veel loterijen meedoen? De regie ligt altijd bij de cliënt. Vaak gaat het om gedragsverandering bij het maken van keuzes.”

Intake

Door de training van Stichting Lezen & Schrijven zijn de vrijwilligers zich er meer bewust van geworden dat er mensen zijn die moeite hebben met lezen en schrijven. “Vrijwilligers zien nu beter hoe moeilijk brieven zijn en dat mensen daarom hun post niet openen. We hebben ons intakeformulier aangepast en vragen nu ook of mensen hulp willen bij het invullen van formulieren of het lezen van brieven. We hebben inmiddels twee mensen doorverwezen naar de taalhuiscoördinator.”

Bespreken en mogelijkheden

Ook zijn de vrijwilligers geschoold in het gebruik van Voor ’t zelfde geld. “We hebben daarin geleerd hoe we het materiaal in kunnen zetten bij de begeleiding. Bijvoorbeeld, moeilijke woorden, voorbeeldbrieven, gespreksonderwerpen (zoals waar gebruik je wel of niet een creditcard voor, hoe werkt internetbankieren). We gebruiken die thema’s als het in de begeleiding aan bod komt. Het is mooi materiaal, we integreren het in de bestaande manier van werken. Maar dat de vrijwilligers het gesprek hierover aangaan en mensen wijzen op de mogelijkheden is al een mooie eerste stap.”

Meer informatie

Wilt u meer weten over de lokale samenwerking in Eersel, neem dan contact op met Ad Sebregts via adsebregts@lezenenschrijven.nl.