‘Voel je Goed!’ in de Veenkoloniën

In een aantal gemeenten in de Groningse en Drentse Veenkoloniën loopt sinds kort het traject ‘Voel je Goed!’. Het is niet alleen gericht op laaggeletterden om hun gezondheid te bevorderen, maar ook op professionals om het taalgebruik te vereenvoudigen.

In de gemeenten Veendam, Pekela en Midden-Groningen is onlangs ‘Voel je Goed! van start gegaan. Dit traject is een onderdeel van het project Taalkans en valt het onder het programma Kans voor de Veenkoloniën (kvdVK). “Door een gebrek aan taalvaardigheden kan er een barrière ontstaan, waardoor het lastiger wordt goed om te gaan met je gezondheid. Zo begrijpen laaggeletterden sommige gezondheidsadviezen niet goed. Ook is er kans op verkeerd medicijngebruik als je de bijsluiter niet goed kunt lezen. Binnen ‘Voel je Goed!’ worden professionals opgeroepen rekening te houden met het taalgebruik”, vertelt René van der Most van het Zorg Informatie Forum, de penvoerder van het programma KvdVK.

Levensstijl

De aftrap van het acht jaar durende programma KvdVK was in 2015. Het doel is om de gezondheidsverschillen in de regio te verkleinen en de leefsituatie van de 475.000 inwoners duurzaam te verbeteren. Taalkans, uitgevoerd door Stichting Lezen & Schrijven, is een van de projecten die onder KvdVK vallen. “Doordat de subsidie voor KvdVK acht jaar doorloopt, krijgen we de kans goede resultaten te boeken.” Volgens Van der Most hebben laagopgeleiden in de regio vaker een ongezonde levensstijl. De zorgkosten in de Veenkoloniën liggen ook hoger in vergelijking met andere gebieden. “We besteden daarom veel aandacht aan preventie.”

Gezondheidsvaardigheden

Het project Taalkans biedt volgens hem de mogelijkheid om in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven Taalhuizen op te starten en het bereik onder laaggeletterden te vergroten. Hij heeft ook hoge verwachtingen van het traject ‘Voel je Goed!’. Het draagt bij aan het reduceren van gezondheidsverschillen en is een combinatie van individuele eet- en beweegadviezen van een diëtist en lessen gezondheidsvaardigheden van een vrijwilliger. Taalkans zorgt ervoor dat deze adviezen ook te begrijpen zijn voor laagopgeleide volwassenen die moeite hebben met taal en het verwerken van dit soort informatie. “Als het traject goed loopt, kunnen we het verder uitrollen in andere gemeenten in de Veenkoloniën.”

‘Voel je Goed!’ in de Veenkoloniën

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over Kans voor de Veenkoloniën op www.kvdvk.nl.