Instructiekaarten voor taalvrijwilligers

Ben je taalvrijwilliger? Dan kun je vanaf nu gebruik maken van de instructiekaarten voor taalvrijwilligers. Deze kaarten zijn ontwikkeld om vrijwilligers te ondersteunen bij het begleiden hun cursisten.

Ben je taalvrijwilliger? Dan kun je vanaf nu gebruik maken van de instructiekaarten voor taalvrijwilligers. Deze kaarten zijn ontwikkeld om vrijwilligers te ondersteunen bij het begleiden hun cursisten.

De kaarten zijn zowel geschikt voor deelnemers die Nederlandssprekend zijn (dat wil zeggen: een mondeling taalniveau hebben van minimaal A2) en deelnemers die niet-Nederlandssprekend zijn. Als dat relevant is wordt dat apart vermeld op de instructiekaart.

Alle op de instructiekaarten gebruikte termen worden of zijn behandeld in de basistraining voor taalvrijwilligers van Taal voor het Leven. De kaarten zijn bruikbaar voor zowel 1-op-1 begeleiding als voor groepjes.

Taalvrijwilligers die de basistraining van Taal voor het Leven volgen (of hebben gevolgd) krijgen de instructiekaarten gedrukt, in de vorm van een waaier zodat er makkelijk kaarten uit te halen zijn.

Bekijk de instructiekaarten.

Locatie

Landelijk