Interactieve conferentie Taal & Gezondheid

Wanneer is taal een probleem voor je gezondheid? Deze en andere vragen komen aan bod op een interactieve conferentie over taal en gezondheid. De bijeenkomst is op donderdagmiddag 8 februari in het provinciehuis in Assen. De toegang is gratis.

Het hebben van een lage taalvaardigheid heeft grote invloed op het welzijn en de welvaart van mensen. Laaggeletterden hebben een slechtere positie op de arbeidsmarkt, kunnen lastiger informatie verwerken en hebben moeite grip op hun eigen gezondheid te houden. Het laatste onderwerp staat centraal op de interactieve conferentie Taal & Gezondheid.

Sprekers

Voor de middag zijn de gerenommeerde sprekers Maurice de Greef en Machteld Huber uitgenodigd. Zij zijn deskundig op het terrein van laaggeletterdheid en gezondheid. Maurice de Greef is verbonden aan de Universiteit Maastricht en professor Leereffecten Laagopgeleiden en Laaggeletterden aan de Vrije Universiteit Brussel. Machteld Huber is arts en onderzoeker bij het Institute for Positive Health.

Programma

Het programma in het provinciehuis Drenthe begint om 13.30 uur met een inloop. Om 14.00 uur opent commissaris van de Koning Jetta Klijnsma de bijeenkomst. Daarna volgt de interactieve sessie. Het programma eindigt om 16.15 uur met een ondertekening van de pledge Alles is gezondheid en een afsluitende borrel. Met de pledge verbinden organisaties zich aan de doelen van Alles is Gezondheid en beloven zij gerichte en concrete activiteiten te ondernemen.

Aanmelden

De organisatie van de conferentie is in handen van Alles is Gezondheid, Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), Hanzehogeschool Groningen, Stichting Lezen & Schrijven en NDC mediagroep. Aanmelden voor de gratis bijeenkomst kan via www.hannn.eu/taalconferentie.

Locatie

Drenthe