Interview | DigiTaalhuis Zaanstad spin in het web voor taalvraag en -aanbod in de regio

Wethouder Dick Emmer van de gemeente Zaanstad opende in april officieel het DigiTaalhuis voor de Zaanstreek, dé plek in de regio waar organisaties en vrijwilligers samenwerken om lezen, schrijven en digitale vaardigheden van deelnemers te verbeteren: “De bezoeker moet vanaf het eerste moment dat hij of zij hier binnen stapt het gevoel hebben dat zijn of haar probleem kleiner gaat worden doordat je wordt doorverwezen naar een taalaanbieder of taalcafé dat bij je past.” Yvonne Kraakman, traject coördinator DigiTaalhuis vanuit De Bieb voor de Zaanstreek, vertelt over de bijzondere samenwerking met partners en de ambities en uitdagingen die ons de komende weken en jaren te wachten staan.

Laaggeletterden in de regio
In Zaanstreek is het percentage laaggeletterden hoger dan gemiddeld in Nederland, wat doorwerkt in het sociaal economisch klimaat van de regio. Het is daarom van groot belang dat er een laagdrempelige voorziening is die toegankelijk is voor iedereen met een hulpvraag rondom dit thema. Het DigiTaalhuis Zaanstreek biedt deze toegankelijke plek die de samenwerking tussen lokale partijen in de effectieve bestrijding van laaggeletterdheid stimuleert en faciliteert. ”Als we laaggeletterden zo kunnen ondersteunen dat zij hun basisvaardigheden verder ontwikkelen en zelfstandig goed kunnen functioneren dan heeft dat een positieve invloed op het welzijn van de mensen, hun gezondheid en hun kansen op de arbeidsmarkt.” onderstreept Dick Emmer.

Bezoekers van het Taalhuis
Laaggeletterdheid signaleren is niet altijd makkelijk.  Bezoekers van het DigiTaalhuis worden doorverwezen via andere kanalen maar komen vaak met een andere hulpvraag binnen. Bijvoorbeeld dat ze hun kleinkind graag willen voorlezen of dat ze hulp nodig hebben bij het invullen van een formulier. Ze worden op het DigiTaalhuis gewezen via hun eigen netwerk, via de school van hun kinderen, via het Sociaal Wijkteam of via andere partners van het DigiTaalhuis en weten het DigiTiaalhuis daardoor nu steeds beter te vinden. Het DigiTaalhuis op haar beurt verwijst door naar passende taalaanbieders buiten de bibliotheek. “Sinds de opening in januari 2017 hebben zich al zo’n 300 nieuwe deelnemers gemeld, en daar zijn we trots op!” zegt Yvonne Kraakman.

De rol van het Digitaalhuis
Het DigiTaalhuis Zaanstreek is de plek waar alle vraag en aanbod rondom het ontwikkelen van basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden bij elkaar komt. De uitdaging is om op een prettige en persoonlijke manier passend aanbod te kunnen bieden en om maatwerk te leveren dat past bij de hulpvraag van het individu. Deze persoonlijke aanpak sluit goed aan op de wijkgerichte aanpak in de gemeente en de Sociaal Wijkteams spelen hier dan ook een belangrijke rol in. Hiermee wordt volgens Dick Emmer ook het belang van het DigiTaalhuis en haar partners heel simpel nogmaals onderstreept: “Hoe meer partners er zijn waar je goed mee samen werkt en die elkaar goed aanvullen, hoe makkelijker je iemand op de juiste plek kunt krijgen. Dat weet het DigiTaalhuis te creëren en dat is essentieel.”

Over vijf jaar…
We weten dat een goede start het halve werk is, maar eigenlijk begint het allemaal nu pas echt. Vanuit het DigiTaalhuis ligt de focus momenteel op het neerzetten van een stevige fundering van het concept. Immers een DigiTaalhuis is vooral een samenwerkingsverband met de bibliotheek als spin in het web; goede onderlinge afspraken maken met de samenwerkingspartners maar ook veel aandacht voor het borgen van een goed vrijwilligersnetwerk door op de juiste manier te werven en de vrijwilligers trainingen en deskundigheidsbevordering te bieden. De grote droom die Yvonne Kraakman voorzichtig uitspreekt is natuurlijk “dat we als DigiTaalhuis vindbaar zijn voor iedereen in de Zaanstreek en dat we effectieve bijdrage hebben kunnen leveren in het terugdringen van laaggeletterdheid”. Maar ze kan zich ook goed vinden in de ambities die Dick Emmer uitspreekt “Als over 5 jaar de drempel om om hulp bij basisvaardigheden te vragen verlaagd is, de weg naar het DigiTaalhuis gevonden wordt door iedereen die dat nodig heeft en het DigiTaalhuis een vanzelfsprekendheid in de regio is geworden, dat zou ik heel mooi vinden!”

 

Locatie

Noord-Holland