Interview | ‘We zijn gewoon aan de slag gegaan’

WERKbedrijf Alkmaar loopt landelijk voorop bij de aanpak van laaggeletterdheid. Dat komt volgens Hetty Wiersema (adviseur werk) door de samenwerking met de 3 Taalhuizen in de regio en Stichting Lezen & Schrijven. ‘Wij maken dankbaar gebruik van elkaars expertise.’

De gezichten van Hetty, Rob Smit (Taalhuis) en Maria Sabel (Stichting Lezen & Schrijven) staan vrolijk. Ze evalueren de samenwerking. Dat doen ze regelmatig. En het gaat goed, vinden ze. ‘Het fundament onder de samenwerking is eenvoudig, stelt Hetty. ‘We hebben geen gedetailleerd plan van aanpak, maar zijn gewoon aan de slag gegaan. En moet je kijken hoe het nu loopt’, zegt ze trots.

Signaleren

‘Nederland telt tweeëneenhalf miljoen laaggeletterden’, vertelt Rob. ‘Maar zie ze maar eens te vinden. Er rust een taboe op laaggeletterdheid. Mensen weten het goed te verbergen. Daarom is UWV voor ons een belangrijke partij. UWV weet wie geen gebruik maakt van digitale ondersteuning. Dat kan een signaal zijn van laaggeletterdheid.’

Ondersteuning

Op de WERKbedrijfvestiging in Alkmaar is een Taalpunt ingericht. Daar spreekt op vrijdagochtend een medewerker van het Taalhuis de UWV-klanten die na een gesprek met de adviseur werk worden doorverwezen. Hij stelt de mate van geletterdheid vast. Stichting Lezen & Schrijven levert vervolgens de ondersteuning aan de Taalhuizen om cliënten basisvaardigheden bij te brengen op het gebied van lezen, rekenen en computergebruik. Dat kan variëren van de inzet van een taalmaatje tot een taalcursus bij het ROC.

Onscherp cv

Hetty: ‘We streven allemaal hetzelfde doel na. We willen klanten helpen om maatschappelijk mee te kunnen komen, zoals op de arbeidsmarkt.’ Maria vult aan: ‘Ik kom mensen tegen die rondlopen met onscherpe kopietjes van hun cv. Ze kunnen het document zelf niet opstellen en begrijpen niet dat zij daar op worden afgewezen. Geletterdheid draagt zelfs bij aan een hogere levensverwachting en minder isolement.’

Als het drietal voor een foto poseert wordt Rob door een cursist aan zijn mouw getrokken. ‘Wat betekent het woord hoeven?’ wil hij weten. De man kijkt tevreden als Rob het hem uitlegt. Weer een klein stapje op weg naar geletterdheid.

 

Locatie

Noord-Holland