Kennisuitwisseling over laaggeletterdheid en financiële problemen

Ruim de helft van de mensen met financiële problemen heeft moeite met lezen en schrijven. Deze laaggeletterden hebben niet alleen schuldhulp nodig, maar ook hulp om de taalvaardigheid te verbeteren. Verder moeten instanties de communicatie aanpassen. Deze resultaten komen naar voren uit het onderzoek ‘lezen is niet begrijpen’. De uitkomsten ervan en de ontwikkelde materialen worden gedeeld op seminars door het hele land.