Kom ook naar het congres “Armoede en Laaggeletterdheid; een dubbel taboe”

Op dinsdagmiddag 31 oktober organiseren Stichting de Pijler, Stichting Lezen & Schrijven en FAM! kenniscentrum voor vrouwenvraagstukken in congrescentrum het Forum in Roermond het congres ‘Armoede en Laaggeletterdheid; een dubbel taboe’. Kom ook!

Niet iedereen in Nederland kan (al dan niet tijdelijk) in zijn eigen levensonderhoud voorzien. Dat maakt mensen niet alleen financieel maar ook maatschappelijk kwetsbaar. Mensen met een laag inkomen hebben vaker gezondheidsklachten en meer last van eenzaamheid.  Uit onderzoek blijkt dat armoede en laaggeletterdheid hand in hand lijken te gaan.

Laaggeletterden hebben vaker een lager inkomen dan niet-laaggeletterden. Ruim 6% van de laaggeletterden is langdurig arm, 18% leeft langer dan een jaar onder de armoedegrens en mensen die laaggeletterd zijn 3 keer vaker afhankelijk van een uitkering. Bovendien zijn de arbeidsmarktperspectieven van laaggeletterden minder goed dan die van geletterde mensen. Kinderen die opgroeien in armoede hebben bovendien grotere kans om in hun latere leven laaggeletterd te worden.

Agenderen, informeren en inspireren
Stichting de Pijler, Stichting Lezen & Schrijven en FAM! hebben de handen ineen geslagen om met elkaar en in samenwerking met partners een bijdrage te leveren aan het bestrijden van ongelijkheid en armoede en het tegengaan van laaggeletterdheid. Samen met Taalambassadeurs, taalcursisten, beleidsmedewerkers, politici, ondernemers, vrijwilligers en professionals willen we armoede en laaggeletterdheid op meerdere plekken in de maatschappij bespreekbaar maken om de negatieve beeldvorming hierover te doorbreken.

Wat gaan we doen?
We gaan met elkaar in gesprek over aansprekende initiatieven en kansrijke verbindingen van werkgevers, overheid en organisaties. U maakt in speeddates kennis met Taalambassadeurs en hoort hun ervaringen.

Maurice de Greef gastprofessor Leereffecten Laagopgeleiden & Laaggeletterden gaat in op financiële redzaamheid. Wanneer kun je je nu financieel zelf staande houden? En wat is de relatie tussen armoede en laaggeletterdheid? En waarom kan laaggeletterdheid ervoor zorgen, dat mensen in de financiële problemen raken?”

Ferdinand Pleyte, wethouder in Roermond, vertelt ons over het ‘Gemeentelijk preventief armoedebeleid inzake het tegengaan van laaggeletterdheid. Over gemeentelijke sturing op integrale samenwerking’.

Vervolgens kunt u kiezen uit een van de vier verdiepingssessies.

Meer informatie

Het congres “Armoede en Laaggeletterdheid; een dubbel taboe” vindt plaats op dinsdag 31 oktober 2017 in congrescentrum Forum in Roermond. Het programma  begint om 13.30 (inloop 13.00) informele afsluiting om 16.30 uur met een netwerkborrel. Meer informatie nodig, of wilt u zich voor dit congres aanmelden? Neem dan contact op met FAM! via info@famnetwerk.nl.

Locatie

Limburg