Lancering Succes!-boekje ‘Goed geslapen?’

Mensen die moeite hebben met basisvaardigheden, zitten vaker in de risicogroep voor het ontwikkelen van slaapproblemen en depressieve klachten. Om deze groep mensen beter te leren lezen, schrijven en slapen, is een nieuw boekje van de lesmethode Succes! ontwikkeld. Vandaag, op de Landelijke Dag van de Psychische Gezondheid, is bij Avant sanare in Rotterdam, het nieuwe oefenboekje gelanceerd: ‘Goed geslapen?’.

Taalambassadeur Dicky Gingnagel bood het eerste exemplaar aan namens Antes (specialist in psychiatrie en bij verslaving), Trimbos-instituut (landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheid, middelengebruik en verslaving) en Stichting Lezen & Schrijven. Antes en het Trimbos-instituut hebben het boekje gesponsord en staan garant voor de inhoud van de adviezen voor beter slapen en minder piekeren – belangrijke factoren bij het voorkomen van een depressie.

In het DOK-kantoor op het voormalige RDM-terrein nam Domien Theuvenet, directeur van Avant sanare, het boekje in ontvangst. Avant sanare is een Rotterdamse expertise-organisatie voor de preventie van psychische klachten en organiseert cursussen, voorlichting en coaching gericht op blijvende gedragsverandering en mentale gezondheid. “Dit materiaal past goed in onze training Taal en Gezondheid, waarin we verschillende gezondheidsthema’s behandelen voor mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal,” aldus Domien Theuvenet. “Het is belangrijk dat we toegankelijkheid van de zorg voor deze doelgroep vergroten en zo hun mogelijkheden versterken om gezond te leven.”

Lancering Succes!-boekje ‘Goed geslapen?’

In het nieuwe boekje staan (digi)taalopdrachten over beter leren slapen. Dit nieuwe katern sluit aan op de andere katernen met gezondheidsonderwerpen, zoals ‘Eerste hulp aan kinderen’ en ‘Een afspraak bij de huisarts’. Cursisten leren op deze manier beter lezen en schrijven en meer over gezondheid. Dat verbetert hun gezondheidsvaardigheden en uiteindelijk ook hun fysieke en psychische gezondheid.

Waarom beter leren slapen?

In Nederland hebben naar schatting een op de vijf mensen slaapproblemen. Met name mensen met een depressie – zo’n 800.000 Nederlanders – hebben moeite met slapen. Depressie is de meest voorkomende reden voor ziekmelding. De maatschappelijke en persoonlijke impact is enorm. Depressies en andere psychische problemen zijn vaak nog een taboe-onderwerp. Daardoor wordt depressie vaak niet of te laat herkend.

De 2,5 miljoen mensen in Nederland die moeite hebben met lezen en schrijven en/of rekenen, hebben meer kans op een depressie dan mensen met een hogere mate van geletterdheid, blijkt uit onderzoek. Omdat slaapproblemen vaak voorkomen bij depressie, hebben Antes, Trimbos-instituut en Stichting Lezen & Schrijven samen het nieuwe lesboekje ‘Goed geslapen?’ ontwikkeld.

Lancering Succes!-boekje ‘Goed geslapen?’

Over Succes!

Succes! is een lesmethode voor volwassenen die beter willen leren lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. In de oefenboekjes staan situaties centraal uit het dagelijks leven en de werkomgeving van volwassenen. Het nieuwe katern en alle overige Succes!-boekjes zijn opgenomen in de bestelportal van Stichting Lezen & Schrijven. Zo kunnen docenten en vrijwilligers de katernen inzetten voor het verhogen van basisvaardigheden van laaggeletterden.

Over Taal en Gezondheid

Taal en Gezondheid is een training voor laaggeletterden in taalvaardigheid en toegang tot kennis over gezondheid en gezondheidszorg. De training maakt gebruik van online en offline werkvormen (blended learning) en is als samenwerking tussen Avant sanare, DOCK, InMovement en Oefenen.nl onderdeel van de Rotterdamse aanpak. Die gaat ervanuit dat taal een middel is om gezond te kunnen leven, werk te kunnen vinden en houden, en een bijdrage te leveren aan de Rotterdamse samenleving.

Link

Lees ook: Eén op de vijf Nederlanders heeft last van slaapproblemen