Landelijke aandacht voor aanpak laaggeletterdheid WOZL

“Het helpt enorm als leidinggevenden weten op welke signalen van laaggeletterdheid ze moeten letten.” Dat zegt Fred Dijk, bestuurssecretaris van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL), in een interview voor de nieuwsbrief van SBCM kenniscentrum en A&O fonds sociale werkgelegenheid. Bij het WOZL is al geruime tijd aandacht voor het aanpakken van laaggeletterdheid onder de werknemers.

Aanpak WOZL

Met onder andere Taalambassadeurs, cursussen en samenwerkingsverbanden, probeert het WOZL medewerkers te helpen bij het lezen en schrijven. Het bespreekbaar maken is een belangrijk aspect van die aanpak. In overleggen met teamleiders, werkmeesters en P&O’ers is regelmatig aandacht voor het signaleren en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid. Dit gebeurt aan de hand van filmpjes of met behulp van Taalambassadeurs.

Wanneer werknemers of cliënten in een gesprek aangeven dat hun taalvaardigheid voor verbetering vatbaar is, biedt WOZL hen een cursus aan, die zich naast taal ook richt op rekenen en computervaardigheden. De cursussen worden in samenwerking met het ROC gegeven in het eigen Open Leerplein. Medewerkers kunnen er ook voor kiezen de cursus op het ROC te volgen. Het gaat om trajecten van twee à drie uur per week, die soms een jaar duren. In het Open Leercentrum is altijd een begeleider aanwezig. Gedetacheerde medewerkers en cliënten kunnen meestal eens in de week op hun werkplek aan de slag met e-learnings. Een begeleider kijkt dan via het volgsysteem mee naar hun voortgang.

Het WOZL is een van de weinige Limburgse bedrijven die zich op deze manier inzet om laaggeletterdheid onder haar werknemers aan te pakken. Lees het hele interview met Fred Dijk, bestuurssecretaris van het WOZL.

SBCM

SBCM is een kenniscentrum en Arbeids & Onderwijs-fonds sociale werkgelegenheid. Het is een samenwerkingsverband tussen Vereniging Nederlandse Gemeenten, FNV Overheid, CNV Overheid en Cedris (brancheverenigingen voor SW bedrijven. Missie van SBCM is bijdragen aan passend, zo regulier mogelijk en duurzaam werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de aanpak van het WOZL? Neem dan contact op met projectleider Parkstad, Marja Henssen, via marjahenssen@lezenenschrijven.nl of 06 – 13 69 98 53.

Locatie

Limburg