Leertraject voor Purmerenders met Nederlands als moedertaal

In Purmerend is in 2018 een project gestart om meer Purmerenders met Nederlands als moedertaal te bereiken die hun basisvaardigheden onvoldoende beheersen. De Bibliotheek Waterland, gemeente Purmerend en Stichting MEE zetten zich gezamenlijk in om hen te vinden en te voorzien van passend aanbod rondom lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.  

Leertraject op maat 

Voor een groep zes personen met een specifieke leervraag rondom de thema’s lezen en schrijven, is er speciaal aanbod ontwikkeld van een reeks van vier workshops. Het lesprogramma werd met input van een aantal van hen en in overleg tussen het NL plein, Stichting Lezen & Schrijven en Stichting MEE opgesteld. Het doel was enerzijds om deelnemers te enthousiasmeren en kennis te laten maken met een groepsgewijze aanpak. Er is voor gekozen om deelnemers eerst uit te nodigen voor vier workshops, waarna ze konden kiezen of ze wel of niet wilden doorgaan met het aanbod. Dit was een bewuste keuze: deelnemers hoefden niet meteen ja te zeggen tegen een lang traject, wat waarschijnlijk een drempel had opgeworpen. De aanpak heeft gewerkt: alle deelnemers die zijn gestart, zijn verdergegaan met de lessen.  

Ria, één van de deelnemers aan de NT1-cursus, zegt hierover: “Ik ben heel blij met de workshops! Ik leer veel meer nu want ik ben er veel meer mee bezig (met taal). Ik vind het leuk en gezellig. Het belangrijkste is dat ik er wat van opsteek. Ik kan ook goed met de andere deelnemers opschieten. We doen allemaal leuk mee en laten elkaar uitpraten”.

De workshops

De eerste bijeenkomst stond in het teken van kennismaken en de overige drie waren inhoudelijke workshops met als doel om met lezen en schrijven te oefenen, gekoppeld aan praktische thema’s als werk, financiën, sociale vaardigheden en gezondheid. Ook werd er ruimte ingebouwd voor het werken aan leerdoelen van de deelnemers. De workshops werden gegeven door professionals van de betrokken organisaties met ondersteuning  van vrijwilligers van het NLplein. Tijdens de lessen werd ook lesmateriaal van Stichting Lezen & Schrijven ingezet, zoals Succes!-boekjes en het lesmateriaal Voel je Goed! Ook werd ervaringsdeskundige en ondernemer in de regio Cees Baerts uitgenodigd om zijn verhaal te delen met de deelnemers.

Het was goed om te zien dat de deelnemers herkenning vonden bij elkaar en elkaar konden helpen met tips. Inmiddels is de pilot afgerond en hebben alle deelnemers besloten om door te gaan met de lessen. Op dit moment worden de lessen gegeven door de vrijwilligerscoördinator van de bibliotheek samen met getrainde vrijwilligers. Deelnemers werken nu aan hun individuele leerdoelen, maar doen ook groepsopdrachten.