Leren en (mee)doen in West-Friesland

Op 19 maart ging de campagne ‘Ik wil meedoen’ van Vrijwilligerspunt in West-Friesland van start. Wethouder Dorus Luyckx van Enkhuizen postte het eerste aanmeldformulier in de kleurrijke brievenbus die vanaf nu in het gebouw van de Bonte Veer staat. 

‘Ik wil leren’-formulier 

Met de campagne wil Vrijwilligerspunt mensen in West-Friesland op een laagdrempelige manier bewegen (actiever) mee te doen aan de maatschappij. Dat kan door te leren en door te doen. Voor beide is een aanmeldformulier ontwikkeld. Het door Stichting Lezen & Schrijven ontwikkelde ‘Ik wil leren’-formulier richt zich op mensen die betere (basis)vaardigheden zoals lezen, schrijven, computervaardigheden nodig hebben om beter te kunnen meedoen en meer zelfredzaam te zijn. De uitvoering van het formulier werd mogelijk gemaakt door het Taalakkoord Noord-Holland Noord. 

Het ‘Ik wil doen’-formulier van het Vrijwilligerspunt is speciaal voor degenen die iets willen betekenen voor de maatschappij. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen, door een activiteit te organiseren voor de buurt, of door anderen te ontmoeten. De afdeling Taalhuis van Vrijwilligerspunt draagt zorg voor de verwijzing naar het juiste traject. Dat kan binnen de afdeling Taalhuis zijn, of bij een van de partners van Vrijwilligerspunt in West-Friesland zoals scholen, bibliotheken en welzijnsorganisaties. 

Noodzakelijk initiatief 

Wethouder Dorus Luyckx trapte de campagne af door het eerste aanmeldformulier te posten. Luyckx: “Ik vind het heel leuk dat Enkhuizen de eerste gemeente is waar deze brievenbus komt te staan. Een prachtig initiatief van het Vrijwilligerspunt. Het is ook noodzakelijk, want uit onderzoek blijkt dat 16% van de inwoners van Enkhuizen laaggeletterd is en dat is dik boven het landelijk gemiddelde van 12%. Het formulier ‘Ik wil leren’ kan maken dat meer mensen in Enkhuizen naar passend cursusaanbod geleid worden en op een leuke manier aan de slag kunnen gaan met taal, rekenen of computervaardigheden.”  

Meerdere brievenbussen in West-Friesland 

Naast de Bonte Veer komen binnenkort op nog vier plekken in West-Friesland brievenbussen te staan. De brievenbussen blijven drie maanden op iedere locatie en zullen daarna naar een andere locatie binnen de regio gaan. Op deze manier wil Vrijwilligerspunt, met hulp van de medewerkers van de verschillende locaties, zoveel mogelijk mensen bereiken.  

Met dank aan Nancy Alders (Vrijwilligerspunt Hoorn) 

Leren en (mee)doen in West-Friesland