Lesmateriaal Voor jou en je kind! is beschikbaar

Het lesmateriaal Voor jou en je kind! kun je vanaf vandaag bestellen. Voor jou en je kind! vervangt Taal voor Thuis. Het materiaal is bedoeld voor ouders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het helpen van hun kind bij hun taal- en schoolontwikkeling. 

Wat is Voor jou en je kind!?

Alle ouders zijn betrokken bij hun kind. Sommige ouders hebben een steuntje in de rug nodig om de (taal)ontwikkeling van hun kind te stimuleren. Voor hen is Voor jou en je kind! ontwikkeld. Door de lessen te volgen krijgen ouders een goed overzicht wat ze thuis kunnen doen om de taalontwikkeling van hun jonge kind te stimuleren. Ook zien zij hoe ze hun oudere kind kunnen ondersteunen bij taal- en schoolactiviteiten. Tijdens bijeenkomsten met begeleiding van een vrijwilliger, krijgen ouders informatie over de opvang en school.

Ook oefenen ze met gesprekken met bijvoorbeeld de leerkracht. In de bijeenkomsten ligt het accent op mondelinge uitwisseling tussen de ouders. Voor jou en je kind! maakt ouders enthousiast om bij de school betrokken te zijn. Voor jou en je kind! maakt ouders zelf ook (taal)vaardiger. Hierdoor kunnen zij hun kind nog beter helpen.

Lesmateriaal Voor jou en je kind! is beschikbaar

Waarom Voor jou en je kind!? 

Onderzoek laat zien dat kinderen in taalarme gezinnen een groter risico lopen om op te groeien tot laaggeletterde volwassene. Ouders spelen in een grote rol in de ontwikkeling van hun kind en het voorkomen van achterstanden. Zij zijn zich hiervan niet altijd bewust. In samenwerking met scholen en aanbieders van voor-en vroegschoolse educatie (VVE) kunnen ouders het risico op laaggeletterdheid bij hun kind verkleinen. De cursus Voor jou en je kind! richt zich om deze reden op ouders. Het doel is hen te leren hoe zij kunnen bijdragen aan de (taal)ontwikkeling van hun kind. Voor ouders kan Voor jou en je kind! een opstap zijn om hun eigen basisvaardigheden te vergroten. 

Het materiaal

Ouders die deelnemen aan Voor jou en je kind! maken gebruik van speciaal ontwikkelde themaboekjes. Er zijn tien themaboekjes voor ouders met peuters en kleuters (2-5 jaar) en tien boekjes voor ouders met schoolgaande kinderen (6-12 jaar). De boekjes voor ouders met kinderen van 2-5 jaar gaan over onderwerpen die aansluiten bij voor- en vroegschoolse educatie. De boekjes voor ouders met kinderen van 6-12 jaar hebben schoolthema’s, zoals meehelpen op school of schoolvakken. Meer informatie over het materiaal vind je op taalvoorhetleven.nl/voorjouenjekind.

Ik wil aan de slag!

Wil je met Voor jou en je kind! aan de slag of heb je vragen? Meer informatie over de Voor jou en je kind! vind je op taalvoorhetleven.nl/voorjouenjekind.

Hoe kan ik bestellen? 

Voor jou en je kind is voor partners te bestellen via de Bestelportal Taal voor het Leven.
Bij je bestelling ontvang je een brief met de belangrijkste verschillen tussen Voor jou en je kind! en Taal voor Thuis. 

Heb je vragen?

Heb je vragen of wil je meer informatie? Kijk dan op taalvoorhetleven.nl/voorjouenjekind.