Masterclass voor Taalpuntvrijwilligers in ziekenhuizen

Taalpuntvrijwilligers en coördinatoren uit zeven ziekenhuizen kwamen tijdens de Week van de Alfabetisering bij elkaar in het OLVG-ziekenhuis voor een masterclass. De masterclass, onder leiding van Geesje Tomassen, was bedoeld om elkaar te inspireren en tips uit te wisselen over dit nuttige werk.

Ervaringsdeskundigen aan het woord

Taalambassadeurs Rob en Dicky gingen in gesprek met de vrijwilligers. Na een gezamenlijke lunch volgde een kennismakingsspel en werden positieve kwaliteiten van de deelnemers gedeeld. Een spel met kaartjes over woorden en taal onderstreepte nogmaals het belang van goed kunnen lezen en schrijven om volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij.

Masterclass voor Taalpuntvrijwilligers in ziekenhuizen

Vervolgens kwamen de Taalambassadeurs uitgebreider aan het woord. Zij vertelden hoe het kwam dat zij moeite hadden met lezen en schrijven en wat voor hen de aanleiding was om op latere leeftijd toch weer scholing te volgen.

Met elkaar in gesprek

Daarna bespraken de vrijwilligers in groepjes hoe je ziekenhuisbezoekers kunt aanspreken wanneer je vermoedt dat iemand laaggeletterd is. En wat een goed gesprek is en wat daarbij zou kunnen helpen. Alle ideeën werden verzameld op papier en plenair besproken, en becommentarieerd door de Taalambassadeurs die zelf nog aanvullende tips gaven. 

Verwachting van een Taalpunt

De middag eindigde met een gesprek over wat een realistische verwachting is van een Taalpunt. Iemand die moeite heeft met lezen en schrijven gaat niet uit zichzelf zomaar scholing doen. Daar gaat vaak een heel proces aan vooraf dat uit veel kleine stapjes bestaat of zoals gezegd werd: “Vergelijk het met een emmer, die druppel voor druppel wordt gevuld en op een gegeven moment overstroomt. Het werk van de Taalpuntvrijwilligers is zo’n druppel.”