Meer bewustwording voor laaggeletterdheid bij Friese zorgprofessionals

Een grote groep van zo’n 325 zorgprofessionals uit de provincie Friesland is zich meer bewust geworden van de problematiek van laaggeletterdheid. Dat is te danken aan de conferentie Taal & Gezondheid die op 13 februari werd gehouden in Drachten. De interactieve bijeenkomst was volgens de aanwezigen niet alleen informatief, maar ook inspirerend.

Moeite hebben met lezen en schrijven kan ingrijpende gevolgen hebben voor de gezondheid en zelfredzaamheid van laaggeletterden. “Dat is steeds meer aan het landen bij gemeenten en organisaties in Friesland. Ze willen ermee aan de slag, maar dat is nog een zoektocht. Het begint bij bewustwording. Wat is de problematiek precies? De conferentie ‘Taal & Gezondheid, wanneer taal een probleem is voor je gezondheid’ heeft absoluut een bijdrage geleverd aan die bewustwording”, zegt Wouter Heijne, beleidsadviseur Onderwijs & Taalontwikkeling bij de gemeente Smallingerland en panellid bij de bijeenkomst.

Meer bewustwording voor laaggeletterdheid bij Friese zorgprofessionals

Opzet

De conferentie was een initiatief van Healthy Ageing Network Northern Netherlands en Alles is Gezondheid en is georganiseerd in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven, gemeente Smallingerland, Friesland College, GGD Fryslân, provincie Fryslân en NDC mediagroep. De bijeenkomst was volgens Heijne met name geslaagd vanwege de goede opzet van het programma: een mix van theorie en praktijkvoorbeelden.

Praktijkgevallen

Dr. Prof. Maurice de Greef van de Universiteit Maastricht en professor Leereffecten Laagopgeleiden en Laaggeletterden aan de Vrije Universiteit Brussel gaf een theoretische uiteenzetting. Hij werd daarbij aangevuld door Machteld Huber, arts en onderzoeker bij het Institute for Positive Health. Daarnaast was er veel aandacht voor de praktijk. Een panel, dat naast De Greef, Huber en Heijne bestond uit Taalambassadeur Tineke Leyten en huisarts Renate van der Meulen, ging met de aanwezigen in discussie. Enkele acteurs beeldden aansprekende praktijkgevallen uit. “Op theatrale wijze gaven ze aan waar laaggeletterden allemaal tegenaan lopen. Dat was herkenbaar voor veel mensen in de zaal.” Zo gingen de acteurs in op het feit dat laaggeletterden lastiger informatie kunnen verwerken en moeite hebben grip op hun eigen gezondheid te houden.

Reacties

Dankzij de goede sprekers en vele praktijksituaties was de conferentie voor de vele zorgprofessionals zeer nuttig, stelt Heijne. “Dat bleek wel uit de positieve reacties die we na afloop kregen. Er is ook veel belangstelling voor het onderwerp. We hadden een stop op het aantal deelnemers. We moesten mensen teleurstellen en op de wachtlijst zetten.” Volgens Heijne heeft de conferentie de zorgprofessionals geïnspireerd. “Het is een goede eerste stap voor het zorgdomein in Friesland in het omgaan met laaggeletterdheid.”