Menukaart voor scholen live

In het Rijk van Nijmegen en Rivierenland hebben verschillende partijen samengewerkt aan het ontwikkelen van een menukaart over laaggeletterdheid voor basisscholen en VVE (voor- en vroegschoolse educatie)-organisaties. In de menukaart staan allerlei acties die scholen kunnen ondernemen om aan de slag te gaan met laaggeletterdheid. De acties zijn verdeeld in zeven onderwerpen, zoals strategie ontwikkelen en borgen in beleid.

Werkgroep

De menukaart is een initiatief van GGD Gelderland-Zuid. Zij hebben een werkgroep bij elkaar geroepen voor het ontwikkelen van de menukaart. ROC Nijmegen, ROC Rivor, Bibliotheek Rivierenland en Bibliotheek OBGZ zijn allemaal actief betrokken bij de werkgroep. Omdat de mogelijkheden in Rivierenland en het Rijk van Nijmegen niet helemaal gelijk zijn, is voor beide regio’s een eigen menukaart gemaakt.

Voor-, Hoofd- en/of Nagerecht

Net zoals in een restaurant kunnen scholen kiezen uit de acties. Een school kan kiezen voor een uitgebreid 7-gangen menu, of ze kiezen voor alleen een hoofd- en nagerecht. De keuze voor acties is afhankelijk van de ambitie en mogelijkheden van een school of VVE-organisatie. De gekozen acties worden in overleg met een begeleider vanuit de werkgroep vastgelegd in een plan van aanpak. Voorbeelden van acties zijn bijvoorbeeld het inzetten van Taal voor Thuis, of Bibliotheek op School.

Begeleiding van de scholen

Deze begeleiding en het maken van een plan van aanpak is belangrijk voor het gebruiken van de menukaart. In het plan van aanpak is altijd aandacht voor het borgen van de acties die een school wil uitvoeren, zodat het geen eenmalige acties zijn, maar juist een totaalplan waarmee scholen structureel kunnen bijdragen aan de aanpak van laaggeletterdheid.

Beschikbaarheid

De menukaarten voor Nijmegen en Rivierenland zijn voor iedereen beschikbaar via de website van GGD Gelderland-Zuid. Zij hebben op een apart deel van hun website de menukaart geplaatst. U kunt hier per onderdeel zoeken naar beschikbare acties.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de menukaarten of wilt u zelf aan de slag? Neem dan contact op met Lisanne Veraart, via lisanne@lezenenschrijven.nl (voor Nijmegen), of met Lisanne van Iterson, via lisannevaniterson@lezenenschrijven.nl (voor Rivierenland).

Locatie

Gelderland