Ministerie geïnspireerd door bezoek aan Vrouwenkrachtcentrale

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is geïnspireerd geraakt door de Vrouwenkrachtcentrale in Emmen. Ideeën die zijn opgedaan tijdens het werkbezoek afgelopen 7 november worden meegenomen in toekomstige plannen van het ministerie.

De Vrouwenkrachtcentrale werd bezocht door Anita de Groot-Meinema, senior beleidsmedewerker van de directie Emancipatie van het ministerie van OCW, en Karin Biemans van het hoofdkantoor van Stichting Lezen & Schrijven. De Vrouwenkrachtcentrale is een platform door en voor vrouwen om vrouwen die zich willen ontwikkelen een steuntje in de rug te geven. Daar is het project EVA (Educatie voor Vrouwen met Ambitie) vanuit Stichting Lezen & Schrijven zeer nauw mee verbonden.

Workshop
De twee hebben ter introductie meegedaan aan de laagdrempelige workshop Netwerken. Deze sessie maakt deel uit van een serie workshops die vrouwen helpt bij het nastreven van economische zelfstandigheid. Zo'n twintig cursisten en enkele buddy's deden er mee aan mee. De lokale training is erop gericht een vertrouwensband te creëren met en tussen de dames. De gasten kregen een toelichting van Dianne Companje (trainster), Margriet Tapper (projectleider Vrouwenkrachtcentrale) en Dorina Hadders (projectleider EVA).

EVA
Tijdens de workshop worden materialen van EVA gebruikt en is er hulp van buddy's die allemaal een EVA-training hebben gehad. Na afloop van de serie workshops worden de vrouwen verder geholpen met een aanbod op maat. In de groep zaten een paar laaggeletterde dames die afhankelijk van hun wensen in een groepje of met een buddy taaltraining krijgen.

Ideeën
"Na de workshop was er ruimte om na te praten en hebben we de meerwaarde van EVA voor het project toegelicht", aldus Dorina Hadders. De vertegenwoordigster van het ministerie van OCW heeft veel vragen kunnen stellen. "Ze vertelde na afloop dat ze het heel fijn vond om eens van zo dichtbij te zien hoe zo’n project werkt en om welke doelgroep het gaat. Ze concludeerde dat kleine stapjes tot grote veranderingen kunnen leiden. Verder gaf ze aan dat ze veel informatie had gekregen om over na te denken en ideeën had opgedaan over de toekomstige programma’s van het ministerie. Op haar vraag of Stichting Lezen & Schrijven daarin ook wil meedenken, hebben we natuurlijk positief gereageerd!"

Locatie

Drenthe