Na positieve resultaten vervolg pilot Halte Taal! 

Na de mooie resultaten in de maand oktober van Halte Taal, heeft Halte Werk i.o.m. het Taalhuis en Stichting Lezen & Schrijven besloten de Halte verder uit te breiden. Projectleider van Halte Werk, Onno Fabery de Jonge: “De resultaten zijn positief! Die laten zien dat klanten die bij Halte Taal komen en moeite hebben met lezen en schrijven goed geholpen worden en snel kunnen worden doorverwezen naar passende trajecten.”  

Focus op de toeleiding 

De grootste uitdaging ligt momenteel op het vergroten van de aanloop bij de balie van Halte Taal. Vanuit de Participatiewet gaat dat relatief makkelijk, maar vooral vanuit bijvoorbeeld Schuldhulpverlening blijkt deze stap moeilijker te maken, voor zowel de klanten áls de medewerkers. Onno Fabery de Jonge: “Hoe motiveer je klanten en verlaag je de drempel voor hen om bij Halte Taal aan te kloppen voor informatie, advies en eventueel hulp. Maar ook: hoe krijg en houd je je medewerkers zo goed mogelijk geïnformeerd en betrokken zodat ook zij hun belangrijke rol als doorverwijzer op zich kunnen nemen?” Hier gaat de komende periode alle aandacht naar uit.  

Infographic 

In de Infographic zijn de resultaten van de eerste maand oktober terug te vinden.  

Halte Werk en Halte Taal 

Halte Werk is de gezamenlijke sociale dienst van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk (HAL), die de Participatiewet, schuldhulpverlening en bijbehorende regelingen uitvoert voor deze drie gemeenten. 

In oktober zijn zij gestart met de pilot Halte Taal, de balie voor al hun klanten die extra ondersteuning nodig hebben bij het verbeteren van lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. De Balie werd dagelijks bemand door een taalhuismedewerker van 9.00 tot 15.00 uur en zo ingericht dat klantmanagers hun klanten direct konden verwijzen voor een kennismaking en een intake. De balie was ook geopend voor open inloop. De medewerker van Halte Taal gaat met de klant in gesprek over zijn of haar leerwensen en zorgt ervoor dat de klant bij gratis en passend aanbod in de buurt terecht komt.

Na positieve resultaten vervolg pilot Halte Taal!