Nieuw convenant Holland-Rijnland in strijd tegen laaggeletterdheid

Op woensdag 18 januari vond in het gemeentehuis van Oegstgeest de aftrap plaats van een nieuw convenant in de strijd tegen laaggeletterdheid. De verantwoordelijke wethouders van de veertien gemeenten van Holland Rijnland en vertegenwoordigers van uiteenlopende betrokken partijen, zetten daartoe hun handtekening. Het nieuwe convenant geldt voor de periode 2017-2020.

De 38 ondertekenaars van het convenant vormen gezamenlijk het Bondgenootschap voor Geletterdheid regio Holland Rijnland. Dit bondgenootschap omvat partijen uit allerlei aandachtsgebieden, zoals: gezin, gezondheid, gemeenten, onderwijs en bedrijven.

 

Het nieuw gesloten convenant - een vervolg op een eerder convenant - richt zich niet alleen op de bestrijding van laaggeletterdheid, maar ook op het voorkomen daarvan.

Enkele belangrijke actiepunten uit het convenant zijn: het herkennen van laaggeletterden en hen doorverwijzen naar lees- en schrijfcursussen, activiteiten organiseren die het onderwerp bespreekbaar maken en lezen en schrijven bevorderen, het betrekken van werkgevers uit de regio en het voorkomen van lees- en schrijfproblemen bij kinderen.

Het bondgenootschap heeft zich als doel gesteld het aantal laaggeletterden voor de komende periode met 20% te verminderen.

 

Locatie

Zuid-Holland