Nijmegen en Wijchen zetten laaggeletterdheid in coalitieakkoord

Na de gemeenteraadsverkiezingen is er in de meeste gemeenten nu een coalitieakkoord gesloten. In een coalitieakkoord staan concrete plannen en afspraken die de coalitie in haar bestuursperiode wil uitvoeren. Zowel in het coalitieakkoord van de gemeente Nijmegen als in het akkoord van de gemeente Wijchen wordt aandacht besteed aan laaggeletterdheid.

Volwasseneneducatie in Nijmegen

In Nijmegen wordt in de aanpak laaggeletterdheid een link gelegd met de arbeidsmarkt. De volwasseneneducatie die in het hele Rijk van Nijmegen wordt georganiseerd door ROC Nijmegen wordt ook genoemd en is een belangrijke pijler in het aanbod voor laaggeletterden. Daarnaast wordt het Bondgenootschap laaggeletterdheid Regio Nijmegen 2018-2022 aangehaald. Het bondgenootschap is begin 2018 opnieuw gesloten voor de komende vier jaar en loopt dus min of meer parallel aan de zittingsperiode van de gemeenteraad.

“We willen onderwijs beter laten aansluiten op de arbeidsmarkt en bieden met volwasseneducatie in de regio Rijk van Nijmegen een (tweede en betaalbare) kans om een achterstand in taal of anderszins weg te werken. Ook blijven we samen met het bondgenootschap laaggeletterdheid actief bestrijden.” - coalitieakkoord gemeente Nijmegen.

Duidelijke taal in Wijchen

In het coalitieakkoord van de gemeente Wijchen is een hele paragraaf gewijd aan laaggeletterdheid. Daarnaast is het hele akkoord bewust in duidelijke taal geschreven. Op die manier is het coalitieakkoord voor iedereen goed leesbaar. Ze beloven in deze paragraaf ook dat alle brieven en stukken van de gemeenteraad, het college en de ambtenaren goed leesbaar moeten zijn. Toegankelijke communicatie vanuit de gemeente naar de burgers is zowel in Wijchen als in Nijmegen al langer een punt van aandacht. De gemeente Wijchen heeft dit nu ook toegepast en opgenomen in het coalitieakkoord.

“Er zijn ook in onze gemeente veel laaggeletterden. Dit zijn mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Laaggeletterdheid is een groot probleem. Het kan bijvoorbeeld het vinden van werk extra moeilijk maken. We zetten ons actief in om de laaggeletterdheid in onze gemeente te bestrijden. Daarom gaan we concrete acties op touw zetten om iets aan dit probleem te doen.” - coalitieakkoord gemeente Wijchen.

Wilt u ook aan de slag met laaggeletterdheid in uw gemeente en dit onderwerp opnemen in uw coalitieakkoord? Wij denken graag met u mee. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via rayonoost@lezenenschrijven.nl of met uw lokale projectleider.

Nijmegen en Wijchen zetten laaggeletterdheid in coalitieakkoord

Wilt u ook aan de slag met laaggeletterdheid in uw gemeente en dit onderwerp opnemen in uw coalitieakkoord? Wij denken graag met u mee. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via rayonoost@lezenenschrijven.nl of met uw lokale projectleider.