Ondertussen in de regio: Trainster Anke de Jong over de cursus Taal en Ouderbetrokkenheid

In deze terugkerende rubriek gaan we dieper in op wat er in de regio gebeurt op het gebied van laaggeletterdheid. Dit keer is het de beurt aan trainster Anke de Jong. Zij geeft verschillende trainingen en cursussen omtrent het onderwerp. Zo ook de cursus ‘Taal en Ouderbetrokkenheid’. Met deze cursus worden ouders gestimuleerd om meer betrokken te zijn bij de school en de begeleiding van hun kinderen om zo hun Nederlandse taalkennis te vergroten.

Wat houdt ‘Taal en Ouderbetrokkenheid’ in?

Al een aantal jaren geef ik samen met een pedagoog van SOVEE cursussen ‘Taal en Ouderbetrokkenheid’ op basisscholen in Amersfoort. De laatste cursus van het jaar hebben Wilma Smits en ik gegeven op de ABC-school De Zonneparel in Amersfoort. We zijn in september gestart en de laatste cursusdag was 27 november. In januari start er weer een cursus op de school Het Spectrum in Amersfoort. Het doel van de cursus is het verbeteren van de taalvaardigheid van ouders zodat zij beter in staat zijn hun kind(eren) te ondersteunen in hun ontwikkeling. Ook willen we de ouderbetrokkenheid vergroten en ze voorbereiden op een vervolg richting maatschappelijke participatie, vrijwilligerswerk of scholing.

Kun je een impressie geven van de cursus?

In een cursus van acht bijeenkomsten hebben we thema’s behandeld zoals gezondheid, gedrag en regels, huiswerk en participatie. Dat vertaalde zich in de volgende vragen: 'Hoe zit de school in elkaar?', 'Hoe gaat het met lezen?', 'Wat vind je het leukste vak op school?', 'Wanneer heb je een spreekbeurt?' en 'Is je kind fit en gezond?'

Ondertussen in de regio: Trainster Anke de Jong over de cursus Taal en Ouderbetrokkenheid

Ook hebben we aandacht besteed aan 'Feesten op school en thuis'. We gebruikten daarbij de boekjes van Taal voor Thuis van Stichting Lezen & Schrijven, aangevuld met materialen van SOVEE en extra NT2- taaloefeningen. We zijn aan de slag gegaan in twee groepen, ingedeeld naar niveau NT2.

Hoe hebben de deelnemers het ervaren?

Alle deelnemers hebben een certificaat gekregen met de afronding van de cursus. Bij de evaluatie hebben we gevraagd wat zij het belangrijkste vonden dat ze hebben geleerd. Dit zijn een aantal van de antwoorden:

  • “Ik weet nu wat het verschil is tussen de leerkracht en de intern begeleider.”
  • “We hebben dingen geleerd van elkaars cultuur.”
  • “Ik heb ideeën gekregen hoe ik op een leuke manier mijn kinderen kan helpen bij het maken van huiswerk.”
  • “Het was fijn om met andere ouders te praten over de school en de opvoeding van de kinderen.” 
  • “Ik weet hoe ik een goed boek kan uitkiezen dat past bij de leeftijd en interesse van mijn kind.”
  • “We hebben elkaar goed geholpen met het oefenen van moeilijke woorden.”
  • “Ik heb geleerd hoe ik afspraken kan maken met de juf en wat ik kan zeggen in een 10 minuten gesprek.”

De deelnemende ouders vonden de cursus een zeer waardevolle ervaring, en hebben elkaar allemaal een ‘reikende hand’ geboden en hun ervaringen met elkaar gedeeld.