Ouderen digitaal de deur uit

Zorgbelang Brabant is een netwerkorganisatie die werkt aan een gezond en veerkrachtig Brabant. Zorgbelang richt zich op allerlei partijen: zorgaanbieders, burgers, zorgfinanciers en overheden. Eén van de projecten waar Zorgbelang momenteel aan werkt heet ‘Ouderen digitaal de deur uit’. Dit voert Zorgbelang uit in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven die hier subsidie voor krijgt van het Dioraphte Fonds. Mark Neefs is projectleider bij Zorgbelang, onder andere van dit project. Hij vertelt wat het project inhoudt, wat het doel is en wie erbij betrokken zijn.

Schat aan informatie

Zorgbelang heeft een adviespunt waar mensen terecht kunnen met allerlei vragen en klachten over zorg en ondersteuning. Mark: “Er komen daar veel vragen binnen, die indirect te maken hebben met taal- of digitale vaardigheden. Bijvoorbeeld dat mensen moeite hebben om brieven te begrijpen of informatie digitaal moeten aanleveren. Dat is een schat aan signalen. We pakken het op en willen er iets mee doen. Daar kwam dit project uit voort. Ons doel is om ouderen in West-Brabant te stimuleren hun digitale vaardigheden te verbeteren, zodat ze mee kunnen doen, meer buitenshuis komen en minder snel eenzaam worden.”

Samenwerking Lezen & Schrijven

Belangrijk bij elk project van Zorgbelang is dat verschillende partijen bij elkaar worden gebracht. “In dit project zijn dat behalve Zorgbelang, het Dioraphte fonds, alle lokale partijen in de deelnemende gemeenten ook Stichting Lezen & Schrijven. We maken gebruik van het bestaande taalnetwerk. Ik werk samen met Ernestine Schipper, projectleider van Stichting Lezen & Schrijven in West-Brabant. Ik probeer haar regio een boost te geven bij het vinden van Nederlandstalige laaggeletterden. Ik richt niks nieuws op, we haken aan bij bestaande netwerken waarbij we de toeleiding naar aanbod stimuleren en proberen op deze wijze ouderen te helpen. We zijn dus aanvullend omdat we ons richten op een doelgroep waar nu niet heel veel aandacht voor is.”

Vrijwilligers herkennen en verwijzen door

Mark heeft voor dit project met zes gemeenten contact opgenomen. “Dat zijn Etten-Leur, Roosendaal, Bergen op Zoom, Breda, Moerdijk en Oosterhout. We hebben in elke stad een wijk uitgekozen en in die wijk gekeken wat voor vrijwilligersorganisaties er actief zijn. Het Taalhuis heeft daar vaak goed zicht op. Die vrijwilligers zijn getraind in het herkennen en doorverwijzen met extra aandacht voor digitale vaardigheden. Bijvoorbeeld administratievrijwilligers: zij zien het als iemand zijn of haar iPad niet gebruikt. Het was hun taak om in hun directe omgeving mensen door te verwijzen naar het taalcafé dat we organiseerden.”

Inschrijftijd kwijt

Mark vertelt dat tijdens zo’n presentatie iemand met een voorbeeld kwam. “Een mevrouw stond ingeschreven bij een woningbouwvereniging en moest haar inschrijving verlengen. Dat moest nu via de mail in plaats van via de post. Ze heeft haar inschrijving daarom niet verlengd en werd uitgeschreven. Ze was haar 15 jaar inschrijftijd kwijt. Uiteindelijk is dat met hulp, en na betalen van een boete, weer goed gekomen. Een ander verhaal: een beheerder van een wijkgebouw vertelde dat als hij achter de computer aan het werk is, mensen vaak bij hem komen met allerlei vragen. ‘Wil je even dit opzoeken, wil je dat even opsturen.’ Hij zei: ‘ik wil mensen wel helpen maar eigenlijk moeten mensen zichzelf helpen’.”

Laagdrempelige benadering

Mark gelooft echt in de aanpak via vrijwilligers. “In het verleden heb ik ook presentaties gehouden bij UWV’s of andere professionele organisaties. Mensen herkennen het probleem vaak wel, maar vinden het moeilijk om hier iets mee te doen of zien het niet als hun taak. Vrijwilligers hebben direct en persoonlijk contact met mensen, dit in tegenstelling tot professionals. Dan zit er vaak een balie tussen de professional en de cliënt. Vrijwilligers vinden het ook makkelijk om dit te bespreken omdat ze mensen vaak al lang kennen.”

Taalcafé

Samen met het lokale netwerk worden er taalcafé ’s georganiseerd. “Die getrainde vrijwilligers verwijzen allemaal ongeveer drie mensen door. Tijdens het taalcafé komen mensen met hun laptop of iPad langs om vragen te stellen. Het onderliggende idee is om ook het taal- en digitale aanbod uit de regio onder de aandacht te brengen. Dat kan de klik- & tikcursus van de bieb zijn of andere aanbieders met verdiepende cursussen. We organiseren het taalcafé steeds tegelijkertijd met een andere activiteit, zodat mensen ook anderen ontmoeten.”

Ouderen digitaal de deur uit Taalcafé Roosendaal

Aftrap in Roosendaal

Het eerste taalcafé was in Roosendaal. “Het was een gezellige middag in een wijkgebouw. De verschillende aanbieders hebben de vragen van de bezoekers beantwoord. Goed ook om te merken dat de aanbieders echt naar elkaar verwijzen, ze proberen cursisten niet voor zichzelf te houden. Behalve taal- en digi-aanbieders waren het Bravis ziekenhuis (omdat zij steeds

meer digitaal doen), de ANBO (een belangenorganisatie voor senioren) en het Taalhuis aanwezig. Er waren 50-60 mensen, veelal 65+ en omwonenden. Het organiseren van het taalcafé vonden we best spannend. Je verwacht veel van de organisatoren maar je weet van tevoren niet precies wat er op afkomt. Dat mensen weggaan en hun wifi werkt of ze kunnen appen met hun kleinkinderen, ja dan ben ik heel blij!”

Meer weten?

Wilt u meer weten over de samenwerking met Zorgbelang? Neem dan contact op met Ernestine Schipper via ernestine@lezenenschrijven.nl.

Locatie

Noord-Brabant