Over project Prago Almere

Liesbeth Blokker, coördinator en docent van Prago Almere, vertelt meer over wat ze doet en wat het project, Prago, precies inhoudt.

Prago is een speciale school voor mensen vanaf 18 jaar die moeite hebben met leren en niet terecht kunnen bij het reguliere onderwijs. Onze cursisten zijn laagopgeleide en laaggeletterde mensen. Bij ons leren zij (beter) lezen, schrijven, rekenen en werken met de computer. De nadruk ligt op vaardigheden waar je elke dag iets aan hebt. Denk aan het invullen van een formulier, een brief lezen, een mail sturen en rekenen met geld. De succesfactor van Prago is maatwerk: elke cursist leert op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo. De cursisten leren wat zij zelf willen én kunnen leren. Zij krijgen les van een bevoegd docent en extra hulp van vrijwillige cursistbegeleiders. In Almere geven we les in de stad bij ABRI en in Haven bij Triambacht. 

Hoe verloopt een les?

We werken met kleine groepen. Op dit moment hebben we in Almere vier groepen van elk ongeveer zeven cursisten. Zij krijgen eens per week een les van twee uur. We beginnen de les altijd gezamenlijk, met praten en lezen over het nieuws. Vervolgens gaat ieder aan zijn eigen werk. Maar de groep is óók belangrijk: kletsen in de pauze, en soms doen we een excursie of vieren we een feestje. Heel gezellig. 

Wat is precies de doelgroep?

Onze cursisten zijn volwassen mensen met een leerachterstand of een leerbeperking. In Almere richten we ons vooral op de groep met een licht verstandelijke beperking, maar we helpen ook cursisten die nog gealfabetiseerd moeten worden. Voorwaarde is wel dat iemand niet inburgeringsplichtig is, en goed aanspreekbaar in het Nederlands. 

Sinds wanneer loopt dit project?

Prago vind je door het hele land, met name in midden Nederland, en sinds september 2015 ook in Almere. 

Hoe bereik je de doelgroep?

Voor het werven van cursisten werken we samen met stichting ABRI en SOGA en met verschillende dagbestedingen en wooneenheden voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Wat voor rol hebben de taalvrijwilligers?

Taalvrijwilligers zijn heel belangrijk. We geven immers geen klassikale lessen. Iedereen werkt aan zijn eigen doel. Dankzij onze vrijwilligers kunnen we alle cursisten individuele aandacht, hulp en begeleiding bieden. In elke groep hebben we twee vrijwilligers. 

Welke materialen gebruik je?

We maken gebruik van digitale leermiddelen zoals oefenen.nl en netnieuws. De werkboeken van Lees en Schrijf zijn populair en voor het lezen en de actualiteit is Nieuwsbegrip een topper.

Werk je samen met andere partijen?

Jazeker, we werken graag samen. Met de taalaanbieders in Almere nemen we deel aan het gemeentelijk overleg laaggeletterdheid. Zo bieden we bijvoorbeeld de vrijwilligerstraining samen aan.

Heb je een leuke anekdote?

Een cursist wilde met mij naar de begrafenis van Koos Alberts. Dat doe ik dan niet, maar ik zei: we kunnen Koos wel op een andere manier herdenken. Welke nummers vind je mooi? Dan printen we de tekst uit en gaan het in de les zingen. O, dan neem ik de cd mee, zei ze. Helemaal goed!