Prinses Laurentien bezoekt Project Taalmaatje in de PI Alphen a/d Rijn

De Penitentiaire Inrichting (PI) Alphen aan den Rijn maakt, net zoals vele organisaties in Nederland, gebruik van de Taalmeter om een eventuele indicatie van laaggeletterdheid te verkrijgen. Omdat er geen mogelijkheid is om door te verwijzen naar bestaand aanbod in de regio is de PI Alphen aan den Rijn zelf het project Taalmaatje gestart. Vrijwilligers zijn opgeleid om begeleiding te bieden bij het beter leren lezen en schrijven. Uniek aan dit project is dat er onder die vrijwilligers ook gedetineerden zijn. Al deze taalmaatjes geven in de PI les aan gedetineerden die laaggeletterd zijn.  Op 14 mei kwam Prinses Laurentien op bezoek bij dit succesvolle project om de deelnemers een blijk van waardering te geven en certificaten aan hen uit te reiken.

“Door iemands taal te leren begrijpen, leer je de persoon begrijpen”

Deze uitspraak van Prinses Laurentien raakt de kern van het project Taalmaatje in de Penitentiaire Inrichting Alphen aan den Rijn. Dit succesvolle project vormde een mooie aanleiding voor Prinses Laurentien om op 14 mei een werkbezoek te brengen aan de PI en daar certificaten uit te reiken aan de deelnemers.

Taalmeter

Bij veel instellingen in Nederland wordt de Taalmeter afgenomen om een eventuele indicatie van laaggeletterdheid te verkrijgen. De persoon in kwestie met deze indicatie kan dan doorverwezen worden naar een passend taalaanbod in de regio. De PI Alphen aan den Rijn is één van de instellingen die gebruik maakt van deze Taalmeter. Zij beschikken echter niet over de mogelijkheid om cursisten door te verwijzen naar aanbod in de regio. Daarom hebben zij het project Taalmaatje opgericht.

Project Taalmaatje

De taalmaatjes van het project zijn vrijwilligers die klassikaal of één op één begeleiding bieden bij het beter leren lezen en of schrijven. Uniek aan dit project is dat er onder die vrijwilligers ook gedetineerden zijn. Al deze taalmaatjes geven in de PI les aan gedetineerden die laaggeletterd zijn. De PI en Stichting Lezen & Schrijven werken samen om ervoor te zorgen dat de vrijwilligers goede lesmaterialen tot hun beschikking hebben. Op dit moment wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor een passend aanbod voor de deelnemers die Nederlands als eerste taal hebben (NT1).

Waardering voor de wil om te (helpen) leren

Tijdens het bezoek van Prinses Laurentien waren in drie lokalen waren taalkoppels aan het oefenen. Prinses Laurentien heeft met elk koppel gesproken en heeft certificaten uitgereikt aan de taalmaatjes die de vrijwilligerscursus afgerond hadden. Ook hebben Prinses Laurentien en de vestigingsdirecteur van de PI in Alphen aan den Rijn een convenant getekend waarmee zij de samenwerking van de PI en de Stichting Lezen & Schrijven aftrappen.

Wederzijds begrip

Alle aanwezigen – de taalkoppels, de medewerkers Onderwijs, en ook de beveiliging – waren zichtbaar aangedaan, wellicht door de woorden van Prinses Laurentien, maar misschien ook door de emoties die op de gezichten van de taalkoppels af te lezen waren. Eén van de taalmaatjes sloot af met de hoop dat hij zijn aankomende overplaatsing naar een andere PI kon tegenhouden, zodat hij dit vrijwilligerswerk kon blijven doen. Mocht hij toch overgeplaatst worden, dan hoopt hij dat hij in een andere PI in eenzelfde project zou kunnen werken.

Meer informatie

Nieuwsgierig om zelf een dergelijk project op te starten in de PI waar u werkzaam bent? Stuur een e-mail naar rayonzuidwest@lezenenschrijven.nl zodat we u meer informatie kunnen geven over de mogelijkheden.