Sociale activering met taal als middel in Heemskerk

Tegenwoordig gaat het in de dienstverlenende gesprekken op de afdeling Werk & Inkomen van Heemskerk steeds meer om bijstandsgerechtigden te ondersteunen en te begeleiden richting (vrijwilligers)werk of in ieder geval participatie in de samenleving. Het beheersen van de basisvaardigheden speelt hierin een cruciale rol. Vaak ontbreekt in gemeenten een  aanbod dat gericht is op talige én sociale aspecten. Bestaand (taal)aanbod van taalscholen is voor veel bijstandsgerechtigden vaak nog een brug te ver. Juist voor deze groep (trede 1 en 2 van de participatieladder) hebben we afgelopen jaar in Heemskerk geëxperimenteerd met Stap-in!. Het doel is: sociale activering met taal als middel. Stap-in! is een laagdrempelige leermethode van 16 weken en is een voorportaal naar overig aanbod in de gemeente.

In kleine stapjes naar de maatschappij

In kleine stapjes leren deelnemers om hun deelname aan de maatschappij te kunnen versterken. Ze verbeteren hun taalvaardigheid door te oefenen in concrete situaties in de praktijk, afgestemd op hun eigen behoeften. De deelnemer wordt begeleid door een vrijwilliger in een een-op-een situatie of in kleine groepjes van maximaal drie deelnemers. De vrijwilliger krijgt een training op het talige (basistraining Taal voor het Leven) én sociale aspect (Stichting MEE-de Wering) en wordt op haar beurt intensief begeleid door een professioneel docent.

Inmiddels zijn er 45 mensen ingestroomd in Stap-in!. Een van die mensen is Sebastiaan. Sebastiaan is een zeer gedreven deelnemer en erg leergierig. Hij wil zelf formulieren kunnen invullen en hij hoopt zover te komen om te kunnen Whatsappen met zijn vriendin/ouders en briefjes of kaartjes te schrijven. Een voorbeeld hiervan is het gedicht wat hij samen met zijn vader voor de regionale TaaHeldenprijzen heeft geschreven:

Droom

Alles kan

Lezen is leven

Ik leef mijn droom

Held

Een andere deelnemer is na dit traject activiteiten gaan ondernemen in het buurthuis. Voorafgaand aan het traject ondernam hij geen activiteiten, nu neemt hij deel aan de samenleving. 

Kleine stappen, maar voor deze doelgroep zeer waardevol.

Sociale activering met taal als middel in Heemskerk Fotografie: Alex Hamer. Personen op de foto: Sebastiaan en zijn vader Alex