Steeds meer behoefte aan hulp bij taal door de toestroom anderstaligen

Pilot Taal voor Thuis geslaagd en binnenkort geëvalueerd bij gemeente Hilversum
Bokkenpootje. Vliegende keep. Heel gewone woorden. Zo niet voor anderstaligen. Is allemaal besproken tijdens de pilot Taal voor Thuis.

HILVERSUM - Als het aan de deelneemsters ligt, is de pilot Taal voor Thuis meer dan geslaagd. Tien weken lang kwamen ze bij elkaar op de Lelyschool in Hilversum om de door Stichting Lezen & Schrijven opgezette oudercursus te volgen. Weja Morsink, Trajectbegeleider bij Stichting Maatjesproject Gooi & Vechtstreek, de organisatie die de pilot heeft uitgevoerd, blikt tevreden terug. “Er is steeds meer behoefte aan taal door de toestroom van anderstaligen. Voor ons is deze pilot geslaagd.”

Nafousa steekt haar verbazing niet onder stoelen of banken. “Een bokkenpootje?” wijst ze op het schaaltje vol koekjes met aan de uiteindes chocola, “heten die echt zo?” Marieke en Tineke, de door stichting Lezen & Schrijven getrainde taalvrijwilligers die de cursus Taal voor Thuis tien weken hebben gegeven, knikken. Ze bieden de deelneemsters van de cursus het koekje met de gekke naam aan. De dames moeten er om lachen. Bokkenpootje. Wie verzint dat nou?

Bijna drie jaar geleden vluchtte Nafousa met haar man en kinderen uit Syrië naar Hilversum. Inmiddels heeft ze Nederlands geleerd en kan ze zich prima verstaanbaar maken. “Het kan altijd beter en tijdens deze bijeenkomsten hebben we veel geleerd,” vertelt ze. Zo is er een nieuwsbrief van school besproken. Voor mensen die de Nederlandse taal goed beheersen geen probleem. Voor anderstaligen een behoorlijke klus om te ontcijferen wat er staat. Niet alleen is het een nuttige cursus, gezelligheid staat ook hoog in het vaandel, weet Morsink.

“Het sociale aspect is belangrijk. Er ontstaat interactie en onderling krijgen de deelnemers een band met elkaar.” Ook wordt tijdens de cursus aandacht besteed aan ouderbetrokkenheid bij huiswerk en schoolactiviteiten. Voor Nederlandse ouders en verzorgers is het bijna vanzelfsprekend dat ze helpen op school. Als je moeite hebt de nieuwsbrieven te lezen, heb je geen idee wat de meesters en juffen van je verwachten.

De pilot Taal voor Thuis zit erop. Wat Morsink betreft is de pilot geslaagd. “Binnenkort gaan we met de gemeente om tafel zitten om de pilot te evalueren. Gekeken wordt dan of deze oudercursus in het nieuwe schooljaar een vervolg krijgt. ”De deelneemsters hebben de laatste bijeenkomst wat lekkers meegenomen en sluiten het project feestelijk af. Wat hen betreft gaat de cursus volgend schooljaar gewoon door. “Het is fijn om in een klein groepje Nederlands te praten en te oefenen. Nu weet ik ook wat een vliegende keep betekent,” lacht Nafousa terwijl ze nog een bokkenpootje neemt.

Tekst: Karin van Leeuwen (HilversumsNieuws)

Locatie

Noord-Holland