Taal leren in stappen bij ABC leer mee in Den Bosch

ABC leer mee is een non-formele taalaanbieder in Den Bosch die jaarlijks aan ruim 500 deelnemers lesgeeft. Het is een gewaardeerd partner in het Bossche taalnetwerk. In combinatie met andere aanbieders van formeel en non-formeel taalonderwijs in het Bossche Taalnetwerk is er altijd een passende cursus voor taalleerders. Docenten geven met ondersteuning van veel vrijwilligers les aan NT1’ers en NT2’ers volgens de ABC-methode en de deelnemers werken in boeken van Taal in stappen. Daarnaast worden allerlei materialen gebruikt die de deelnemers kunnen helpen bij het leren van de taal. De lessen worden gegeven op vijf locaties in Den Bosch, zodat mensen altijd dichtbij naar de les kunnen gaan. Docenten Marieke Wijkmans en Marlies van Heumen vertellen over deze methode, het begeleiden van vrijwilligers en hun cursisten. “NT1’ers begeleiden we een-op-een, bij hen komen er vaak verhalen los over hoe hun leven is gelopen.”

Eigen leven

De lessen van ABC leer mee worden gratis aangeboden. Marieke: “Mensen komen uit eigen beweging en de motivatie is hoog. De cursisten zijn trots op wat ze leren en willen graag laten zien wat ze kunnen. Een positieve benadering, zowel van cursisten als vrijwilligers, vinden we erg belangrijk. We bieden een veilige plek, waar mensen zich op hun gemak voelen en gewaardeerd worden. We willen graag dat mensen hun eigen kwaliteiten gaan zien en zich weer happy gaan voelen. We proberen mensen te stimuleren om iets te gaan doen, te bewegen of elkaar te ontmoeten bijvoorbeeld. We zien dat mensen niet alleen de taal leren, maar ook weer grip op hun eigen leven krijgen. We bouwen echt een band met elkaar op en we zijn de afgelopen jaren al meerdere keren uitgenodigd voor een bruiloft.”

Bosschenaar worden

Behalve dat de cursisten les krijgen in taal, zit er ook een sociale component aan de lessen. Marlies: “We proberen de cursisten ook een beetje Bosschenaar te maken. Zo zijn we laatst naar de hal geweest waar carnavalswagens worden gebouwd. Zowel voor de cursisten als de bouwers was het bezoek een hele belevenis. ‘Integratie waar je bij staat’, noemde één van de bouwers het. Ook maken we in samenwerking met het Bossche bedrijfsleven stadswandelingen of bezoeken we een museum.”

ABC-methode

De lessen worden gegeven volgens de ABC-methode. Marieke: “Toen mijn zoon het leren lezen maar niet onder de knie kreeg, ben ik me in het leren van taal gaan verdiepen. Ik heb de opleiding van abcTaal.nl gevolgd, opgezet door ABC leer mee-oprichters Willeke van Heumen en Marjohn van de Ven. De abcTaal.nl-methode is een analytische en automatiserende lees- en schrijfmethode. Dat wil zeggen dat cursisten letters niet leren als klanken maar als letters van het alfabet. We spellen veel en toetsen regelmatig de voortgang en zien dat er goede resultaten worden behaald. Aan de hand van de toetsen kunnen we ook maatwerk bieden.

We beginnen elke les met Nieuwsbegrip. Dat kan een aanleiding zijn voor een tekst of een gesprek over het onderwerp. We zijn hiermee begonnen omdat we merkten dat sommige cursisten weinig kennis van de wereld hadden. Na het bekijken van het actuele filmpje gaan we aan de slag met de door Marjohn en Willeke ontwikkelde boeken Taal in stappen waarin grammatica, zinsbouw en dictees aan bod komen. We hebben allerlei taalspelletjes in huis, zodat mensen de lol van taal ontdekken. We sluiten af met ‘kletsen’.”

Vrijwilligers

De vrijwilligers van ABC leer mee worden goed begeleid. Marlies: “Vrijwilligers volgen een e-learning, waarin ze korte filmpjes zien met voorbeelden. Daarna worden zij door de docenten en ervaren vrijwilligers begeleid. Eerst gaan ze met ons meekijken en daarna zelf cursisten begeleiden, steeds onder toeziend oog van de docent. Op die manier krijgen de cursisten de stof van iedereen op dezelfde manier uitgelegd. Na de les drinken we altijd even koffie met elkaar, dan kunnen de vrijwilligers meteen hun verhaal kwijt en vragen stellen. De ene vrijwilliger is de andere niet. We kijken wat iemand leuk vindt en wat hij wil en kan. We zijn heel blij met ze, want je kunt niet zonder en ieder kan op zijn eigen niveau een bijdrage leveren.”

Verhalen van NT1’ers

NT1’ers worden bij ABC leer mee altijd een-op-een begeleid. Marieke: “We plaatsen hen nooit tussen de anderstaligen. Zij hebben namelijk een heel andere leervraag en leerervaring. Daarnaast is de toestroom van NT1’ers nog zo klein dat zij individueel aandacht krijgen. Omdat zij vaak minder goede schoolervaringen hebben gehad, kan het leren heel emotioneel zijn. Er komen verhalen los over hoe hun leven is gelopen. De verhalen die zij zien en lezen triggeren vaak hun eigen verhalen. Zo is er een cursist die vroeger in de haven van Rotterdam werkte. Door een verhaal hierover kwam hij te weten aan wat voor gevaar hij was blootgesteld, terwijl hij daar toen niet tegen was beschermd. Dat maakte hem erg verdrietig.”

Het Bossche taalnetwerk

ABC leer mee is een gewaardeerd partner in het Bossche taalnetwerk. Marlies: “Voor organisaties waar wordt gescreend op laaggeletterdheid en het Taalhuis zijn wij een van de doorverwijspartners. Behalve met partners als de bibliotheek, het Koning Willem I College, welzijn Farent/Divers, VluchtelingenWerk, het Gilde en Stichting Lezen & Schrijven, werken we samen met organisaties die kunnen ondersteunen bij een sociaal isolement, bij schulden, huisvesting, de vrouwenopvang en organisaties die kunnen helpen met regels over een verblijfsvergunning.” En er zijn wensen over voor de toekomst. Marieke: “We gaan digitale vaardigheden aanbieden. We zouden graag met iPads werken om te oefenen of om snel een plaatje op te zoeken. Ook zouden we onze methode en werkwijze graag meer verspreid zien, ook buiten Den Bosch.”

Meer weten?

ABC leer mee heeft het Blik op Werk-keurmerk voor non-formeel leren. Wilt u meer weten over ABC leer mee of over het overige taalaanbod in Noordoost-Brabant? Neem dan contact op met Deniz Özkanli via deniz@lezenenschrijven.nl.

Taal leren in stappen bij ABC leer mee in Den Bosch