Taal voor Thuis wordt Voor jou en je kind!

Het lesmateriaal Taal voor Thuis is herzien. Vanaf dit najaar is het materiaal beschikbaar onder de nieuwe titel Voor jou en je kind!. Het materiaal is bedoeld voor ouders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het helpen van hun kind bij hun taal- en schoolontwikkeling. Naast de nieuwe titel en inhoudelijke aanpassingen, krijgen de boekjes een frisse uitstraling en worden ze ingedeeld volgens het VUT-model. Voor jou en je kind! is ontwikkeld door Stichting Lezen & Schrijven.

Eind 2017 vroegen we ouders, vrijwilligers en vrijwilligerscoördinatoren naar hun ervaringen met Taal voor Thuis. Op basis van de positieve feedback en benoemde knelpunten is het materiaal aangepast. De belangrijkste veranderingen staan hieronder op een rij:

  • De inhoud is opgebouwd volgens het VUT-model: vooruitkijken, uitvoeren en terugkijken. Bij voortuitkijken bespreken vrijwilligers met deelnemers wat er in het boekje aan bod gaat komen en vervolgens gaan ze samen aan de slag. Door een terugblik worden de oefeningen kort geëvalueerd.
  • De indeling in twee bijeenkomsten is losgelaten, aangezien de bijeenkomsten bij verschillende organisaties een verschillende tijdsduur hebben.
  • De oefeningen zijn voorzien van iconen. Zo is voor vrijwilligers en deelnemers in een oogopslag duidelijk of deelnemers een filmpje gaan bekijken, met elkaar in gesprek gaan of een stukje moeten lezen.
  • Woordenlijsten met uitleg en voorbeeldzinnen helpen vrijwilligers bij het uitleggen van moeilijke woorden.  
  • Alle informatie voor vrijwilligers is opgenomen in een vrijwilligersgids. Dat betekent dat er van de boekjes alleen nog een deelnemersversie is, er is geen begeleidersversie meer. Zowel achtergrondinformatie over laaggeletterdheid en ouderbetrokkenheid als aanwijzingen bij de oefeningen zijn opgenomen in één gids. 

Niet alles verandert

In Voor jou en je kind! blijft het accent liggen op mondelinge uitwisseling van ervaringen tussen deelnemers. Ouders gaven bij de evaluatie aan daar enthousiast over te zijn. Ook het taalniveau in de boekjes verandert niet. Het blijft van belang dat deelnemende ouders het Nederlands op ongeveer A2-niveau kunnen spreken om met het materiaal aan de slag te kunnen.

In de lessen krijgen ouders informatie over wat ze thuis samen met hun kind kunnen doen. Bijvoorbeeld hoe ze peuters veel woorden kunnen leren of hoe ze hun kinderen kunnen helpen met huiswerk en schoolkeuze. Ook krijgen ze informatie over de opvang, de school zelf en alles wat daarbij hoort.  

Bestellen nieuw materiaal

In het najaar van 2019 is het nieuwe materiaal voor partners te bestellen via de Bestelportal Taal voor het Leven. De boekjes kun je dan niet alleen als set bestellen, maar ook per boekje.

Taal voor Thuis wordt Voor jou en je kind!

Zo hoef je alleen die boekjes te kiezen die aansluiten bij de wensen van ouders of thema's van de peuterspeelzaal of de school. Werk je met Taal voor Thuis in een bestaande groep? Dan kun je je voorraad gewoon opmaken. Start je met een nieuwe groep? Bestel dan het nieuwe materiaal van Voor jou en je kind!.

Meer weten?

Heb je vragen? Mail dan naar info@lezenenschrijven.nl. Blijf via onze site en nieuwsbrieven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.