Taalakkoord voor regio Rivierenland

Op donderdag 30 november hebben 44 organisaties een handtekening gezet onder het Taalakkoord Rivierenland 2018-2020. “Een van de grootste Taalakkoorden van Nederland! Daar kunnen we als regio trots op zijn”, aldus wethouder Laurens Verspuij van de gemeente Tiel tijdens de start van de bijeenkomst.

Dit Taalakkoord is het vervolg op het ‘Convenant Bondgenootschap voor Geletterdheid Rivierenland’ dat eind 2017 afloopt. Waar in het convenant vooral een intentie is uitgesproken, zijn in dit regionale Taalakkoord afspraken gemaakt over de inzet van de betrokken partijen.

Duurzame samenwerking

Op initiatief van Gemeente Tiel, Bibliotheek Rivierenland en Stichting Lezen & Schrijven kwamen tijdens een bijeenkomst in het Stadhuis van Tiel 44 partijen bij elkaar, onder wie gemeenten, onderwijs, zorg- en welzijnsinstellingen en het bedrijfsleven. Deze partijen zetten zich in voor een duurzame samenwerking tussen organisaties die laaggeletterden herkennen, signaleren en doorverwijzen naar aanbieders van educatietrajecten. Dit Taalakkoord loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020. Nieuwe partijen kunnen zich aansluiten.

Ervaringen

Tijdens de bijeenkomst vertelden Taalambassadeurs over hun ervaringen. Zo sprak Addy van Meerten, Taalambassadeur in de gemeente West Maas en Waal: “Ik schaam me niet meer. Ik heb moeite met schrijven en ik ga nog steeds wekelijks naar school. Ik zou tegen iedereen willen zeggen: stap over die drempel heen en ga leren!”

"Niets is mooier dan akkoorden sluiten, maar uiteindelijk gaat het om de resultaten."
Wethouder Laurens Verspuij
Taalakkoord voor regio Rivierenland

Met het afsluiten van het akkoord is er ook een werkgroep in het leven geroepen die de ontwikkelingen nauwgezet monitort. Alle ondertekenaars worden halfjaarlijks geïnformeerd over de stand van zaken en komen 1 à 2 keer per jaar bij elkaar.

Aandacht laaggeletterdheid nodig

In de regio Rivierenlang heeft één op de zeven inwoners problemen met lezen en schrijven. Ze begrijpen bijvoorbeeld een brief van de school van hun kinderen niet, of een tekst van de gemeente. Laaggeletterden vinden moeilijker een baan en voelen zich vaak minder gezond. Daarom is het belangrijk om ze te helpen.

44 organisaties

De organisaties die deelnemen zijn: Arpe Business Matchmaker, Avri, Bart van Kraaij Groep, Bibliotheek Rivierenland, Bureau Taal, Bussinessclub Betuwe in Zaken, De Kernen, ELK Welzijn, GGD Gelderland- Zuid,  Greenport Gelderland, Kinderzwerfboek, Koning Willem I college, Gemeente Buren, Gemeente Culemborg, Gemeente Geldermalsen, Gemeente Lingewaal, Gemeente Maasdriel, Gemeente Neder-Betuwe, Gemeente Neerijnen, Gemeente Tiel, Gemeente West Maas en Waal, Gemeente Zaltbommel,  Stichting Kompas, Maatschappelijke participatie Bommelerwaard, Leren en Werken Rivierenland, Mozaïek Welzijnsdiensten, O.R.S. Lek en Linge, Rabobank West-Betuwe, Regionaal Archief Rivierenland,  ROC Rivor,  RSG Lingecollege, Sociom, Stichting ABC, Stichting Lezen en Schrijven, STMR, UWV Werkbedrijf Rivierenland, Welzijn Rivierstroom, Stichting Welzijn Bommelerwaard, Vluchtelingenwerk oost Nederland, Volksuniversiteit West Betuwe, Welzijn West-Betuwe,Werkcoöperatie West Maas en Waal, WerkzaakRivierenland, Ziekenhuis Rivierenland Tiel, Zorgbelang Gelderland.